torek, 18. 9. 2018

Prenavljamo za vas: začeli bomo urejati Galerijo Cukrarna

V ponedeljek, 17. septembra 2018, smo podpisali pogodbo za projekt ureditve Galerije Cukrarna, v okviru katerega bomo prenovili poslopje nekdanje tovarne sladkorja in v njem uredili novo umetnostno središče.

Pogodbo o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« smo podpisali z Ministrstvom za okolje in prostor. Pogodba je sklenjena na podlagi Odločitve o podpori št. 6-3/3/MOP/0 za operacijo: »Projekt ureditve galerije Cukrarna«, ki jo je aprila 2018 izdala Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Projektu pripada prispevek Skupnosti v višini največ 10.774.396,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in prispevek lastne udeležbe Republike Slovenije v višini največ 2.693.599,00 EUR. Predviden je tudi prispevek MOL v višini 9.753.847,00 EUR. Sredstva za projekt se zagotavljajo iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjena odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.

Cukrarna Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Izboljšali bomo urbano okolje

V okviru Projekta ureditve Galerije Cukrarna bomo izvedli rekonstrukcijo obstoječega objekta, s katero bomo izboljšali urbano okolje in še dodatno oživili širše mestno središče. Poleg tega bomo v prostoru odpravili fizično oviro, ki ovira mobilnost na tem delu Poljanskega nasipa in tako onemogoča najoptimalnejšo povezavo med mestnim središčem ter urbaniziranimi območji na vzhodu mesta. Izboljšali bomo tudi družbeni vidik rabe prostora, saj bo po izvedenem projektu območje z novimi vsebinami in ureditvami postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen ter varnejši in prijetnejši prostor, zanimiv tudi za večkratni obisk tako prebivalcev kot obiskovalcev Ljubljane.

Cukrarna pritlicje Scapelab Marko Studen
Foto: Scapelab d.o.o.

Velik razstavni prostor

Galerija Cukrarna bo namenjena predstavljanju sodobne likovne in vizualne umetnosti, pri čemer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.

Cukrarna nadstropje Scapelab Marko Studen
V Cukrarni bomo uredili sodoben razstavni prostor.  Foto: Scapelab d.o.o.

Pri načrtovanju vsebin galerijskega prostora smo zasledovali sledeče cilje:

  • izboljšati razstavno ponudbo v MOL in povečati število zahtevnejših razstavnih projektov, ki bodo pritegnili čim širši krog občinstva;
  • s sistematično prezentacijo zbirke MOL ter prezentacijo in nadgradnjo zbirk javnih zavodov s področja likovnih umetnosti oblikovati novo kakovostno in reprezentativno ponudbo na razstavnem področju;
  • večanje dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane in učinkovitejša promocijo kulturne produkcije;
  • sodelovanje s pomembnejšimi mednarodnimi partnerji in realizacija večjih skupnih projektov, ki do sedaj zaradi neprimernih prostorov ni bila mogoča.

Prenova v približno dveh letih

Prenova Cukrarne se bo začela predvidoma oktobra letos, trajala naj bi 24 mesecev.

Po končani prenovi bo z Galerijo Cukrarna upravljal Muzej in galerije mesta Ljubljana kot javni zavod, ki ga je MOL ustanovila za opravljanje tovrstne dejavnosti. V njegovem poslanstvu je namreč med drugim zapisano: »Zavod zagotavlja z razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Z odkupi, darili in volili zavod oblikuje novo zbirko likovne umetnosti v Ljubljani.«