ponedeljek, 21. 1. 2019

Projekt Čisto.Zate: predstavitve gradnje kanalizacije v četrtnih skupnostih

V drugi polovici januarja 2019 bomo v Četrtnih skupnostih Rudnik, Posavje in Golovec predstavili potek gradnje kanalizacije, ki poteka v sklopu kohezijskega projekta Čisto zate, ter ureditve spremljajoče prometne in komunalne infrastrukture.

Cisto zate Logotip 16

Predstavitve bodo potekale:

  • v torek, 22. januarja 2019, ob 16. uri na sedežu ČS Rudnik, Pot k ribniku 20 (za območje Gornjega Rudnika)
  • v četrtek, 24. januarja 2019, ob 17. uri v Prosvetno kulturnem domu Savlje, Savlje 101 (za območje Ulice Urške Zatlerjeve in Selanove ulice)
  • v torek, 29. januarja 2019, ob 17. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Pot do šole 2a (za območje Hrušice in Litijske ceste)

Kje bo potekala gradnja kanalizacije

V okviru projekta Čisto zate bomo zgradili kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda na 39 območjih v Ljubljani, ki ležijo znotraj 4 aglomeracij. To so Ljubljana, Gameljne, Tacen in Sadinja vas.

V prvi fazi bodo dela potekala na 20 območjih, in sicer: Stožice, Šmartinska cesta, Hrušica in Litijska cesta, Zalog, Gornji Rudnik, Glinice in Dolince, Zaloška – Studenec, Slape, Vevče, Kamnogoriška cesta, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Na Trati, Ježica, Kleče, Medveščkova ulica, Ogrinčeva ulica, Ulica Mire Miheličeve, Brdo vzhod.

Dela na omenjenih območjih bodo potekala do konca leta 2020, poleg izgradnje kanalizacije pa bomo uredili tudi ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.

O projektu Čisto.Zate

Pred letom 2007 je bila v Ljubljani 68-odstotna priključenost na kanalizacijo, do konca leta 2017 smo jo povečali na 88 odstotkov. Leta 2017 nam je Evropska komisija odobrila finančna sredstva za veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, vreden skupaj 111 milijonov evrov brez DDV. S tem projektom bomo priključenost na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov.

V okviru projekta bo gradnja kanalizacije potekala na 261 ulicah, v celoti bo zaključena leta 2021, na javno kanalizacijo pa bo na novo priključenih več kot 22.000 prebivalcev.

Več o projektu preberite na www.cistozate.si ali na naši podstrani.