torek, 10. 9. 2019

Objavljamo poziv za oddajo povzetkov vsebinskih prispevkov za konferenco Velo-city 2020

V Ljubljani bomo prihodnje leto gostili svetovno kolesarsko konferenco Velo-city, letno srečanje Evropske kolesarske zveze, ki bo potekalo od 2. do 5. junija 2020. Na spletni strani www.velo-city2020.com smo objavili poziv za oddajo povzetkov vsebinskih prispevkov za konferenco.

Konferenco organiziramo skupaj z Evropsko kolesarsko zvezo, k sodelovanju pa vabimo strokovnjake z vsega sveta, da prihodnje leto v Ljubljani predstavijo svoje delo, izkušnje in dobre prakse, povezane z osrednjo temo konference »Smart Cycling Inclusion«, ki se nanaša na vključujoče pristope razvoja kolesarjenja v mestih ob podpori napredne tehnologije in inovacij. Iščemo vsebine, ki predstavljajo izvirne raziskave, rezultate projektov, ideje, kampanje in drugo.

Predloge sprejemamo na spletni strani www.velo-city2020.com do 9. novembra 2019, kjer najdete tudi druge informacije, povezane z dogodkom.

Na konferenci Velo-city 2020 Ljubljana se bomo osredotočili na različna spoznanja o ustvarjanju pametnih, vključujočih in kolesarjem prijaznih okolij. Govorili bomo o različnih vidikih rabe javnega prostora, družbenih inovacij in tehnologije, razpravljali bomo tudi o zakonskih okvirih in se spraševali, ali sledijo trajnostnemu razvoju. Med drugim se bomo osredotočili tudi na vprašanje, kaj potrebujemo za doseganje pametne vključenosti kolesarjenja v naših mestih, skupnostih in sistemih mobilnosti.

Osrednje teme konference bodo:

  • Socialne inovacije in tehnologija – ali je pametno tudi vključevalno; ali je tehnologija lahko socialno inovativna; ali je lahko socialna inovativnost tudi tehnološka?
  • Skupna raba javnega prostora in povezovanje ljudi – kako in s kom si delimo prostor v mestu; kako povezujemo urbana in ruralna območja?
  • Politika prihodnosti – kakšna je vloga politike pri vključevanju, delitvi prostora in prodoru novih tehnologij?

Ljubljana, gostiteljica konference

Ponosni smo, da je Evropska kolesarska zvezo pri izboru gostitelja naslednje konference Ljubljano prepoznala kot enega izmed najboljših primerov dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti in spodbujanja kolesarjenja. Med glavnimi dosežki so izpostavili območje v središču mesta, namenjeno le pešcem in kolesarjem. Pri tem so posebej izpostavili varen dostop za vse, od otrok in starejših do oseb z oviranostmi. V tem okviru so tudi izbrane osrednje teme ljubljanske konference – ljudje v središču naše pozornosti, povezovanje javnega prostora ter učinkovito odločanje v sodelovanju z različnimi deležniki, prepleteno z naprednimi pristopi in novimi tehnologijami.

O konferenci

Konferenca Velo-city predstavlja največje svetovno srečanje na področju kolesarjenja, kolesarske infrastrukture, kolesarskih inovacij, varnosti koles ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzroča kolesarjenje na globalni ravni. Predstavlja globalno komunikacijsko in informacijsko platformo, katere cilj je izboljševanje načrtovanja in zagotavljanja infrastrukture za kolesarjenje in spodbujanje vsakodnevnega kolesarjenja v urbanih okoljih.

Vsako leto se je udeležijo predstavniki lokalnih, regionalnih, vladnih, nevladnih pa tudi mednarodnih organizacij ter strokovnjaki z različnih področij (tehnologije, zdravja, vedenjskih sprememb, mobilnosti, urbanih in infrastrukturnih politik ter prometa na splošno).