četrtek, 5. 3. 2020

Nov prizidek ZD Bežigrad

Odprli smo nov, sodoben prizidek Zdravstvenega doma Bežigrad, v katerem ima prostore tudi Lekarne Ljubljana.

Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad na Kržičevi ulici 10, v katerem so skoraj šest desetletij zdravstveno oskrbo prejemali najmlajši in šolarji, in kjer so se kalili odlični zdravniki, se je zapisal v zgodovino. Na istem mestu smo zdaj zgradili sodoben tri etažni objekt, v katerem so prostori sterilizacije za potrebe celotnega ZD Ljubljana, ambulante za predšolske in šolske otroke, prostori izolacije ter ambulante družinske medicine. V večje in sodobno opremljene prostore novega objekta se je preselila tudi enota Lekarne Ljubljana – Lekarna Bežigrajski dvor.

Za še večjo kakovost storitev

foto
Prizidek je odprl župan Zoran Janković skupaj z direktorjema ZD Ljubljana in Lekarne Ljubljana Rudijem Dolškom in Marjanom Sedejem.

Z novim, sodobnim prizidkom smo nadgradili prizadevanja vseh za še bolj varno in kakovostnejšo obravnavo ter izboljšali delovne pogoje za sodelavce, obiskovalcem in uporabnikom storitev zdravstvenega doma in lekarne pa zdaj nudimo prijetnejše okolje.

ZD Bežigrad na Kržičevi ulici 10 je bil zgrajen leta 1963, nekaj let kasneje pa še prizidek, kjer so mesto našle ordinacije za predšolske in šolske otroke. V klet prizidka so bile nato umeščene še sterilizacija in garderobe za zaposlene. V vseh letih obratovanja se je objekt obnovil le leta 1998, z delno obnovo prostorov in zamenjavo pohištvene opreme. Poleg tega se je ob objektu namestila dvižna ploščad za invalidne otroke in vzpostavilo hlajenje prostorov. ZD Ljubljana je več let želel objekt razširiti oz. nadzidati, vendar glede na statično neustrezno zasnovo objekta, to ni bilo možno. V letu 2015 pa smo pristopili k celoviti rešitvi in predlagali rušenje objekta in gradnjo novega objekta.

Dve fazi projekta

foto
Nekdanji prizidek ZD Bežigrad

Projekt je potekal v dveh fazah: prva faza je vključevala rušenje obstoječega objekta in izgradnjo nove trafo postaje za objekt ZD Bežigrad ter del sosednjih objektov, druga faza pa je zajemala gradnjo novega prizidka.
Sama gradnja je bila dokaj zahtevna, saj je zajemala tudi injektiranje (podbetoniranje) pod temelji obstoječega objekta ter injektiranje in izdelavo zagatnih sten pri izkopu gradbene jame.

Nov prizidek

foto

V pritličju novega objekta so prostori Lekarne Ljubljana z moderno urejeno poslovno enoto in prostori sterilizacije za potrebe celotnega ZD Ljubljana. Za dostavo je na zahodni strani urejeno pokrito gospodarsko dvorišče. Dostop do objekta je iz Peričeve ulice. V zgornjih dveh etažah so umeščene ambulante za predšolske in šolske otroke ter prostori izolacije, tretje nadstropje pa je namenjeno ambulantam družinske medicine in predavalnici. V kleti objekta so tehnični prostori, garderobe in sanitarije za zaposlene, hkrati pa je na voljo 30 parkirnih mest.

Vrednost projekta je 5,8 mio evrov brez DDV, izjemno dobro delo so opravili izvajalci del, nadzorni tim ter projektant pod vodstvom Službe za projekte in investicije MOL, Mete Gabron in Maje Žitnik.

Prostorna lekarna

lekarna

Preseljena Lekarna Bežigrajski dvor je na 330 m2 skupnih površin druga največja enota Lekarne Ljubljana v Ljubljani. Opremljena je z lekarniškim robotom - avtomatiziranim sistemom za skladiščenje in izdajo zdravil z dvema robotskima rokama, in šestimi izdajnimi mesti. V lekarni je zaposlenih šest magistrov farmacije, štirje farmacevtski tehniki in en inženir farmacije, ki nudijo strokovne nasvete ob izdaji zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. V oficini se nahaja fizično ločen prostor za svetovanje strankam, v katerem je zagotovljena diskretnost pri izvajanju lekarniških storitev: pregled uporabe zdravil, izdelava osebne kartice zdravil, svetovanja v okviru zdravega življenjskega sloga, kot so svetovanje pri sladkorni bolezni, težavah s prostato, svetovanje ob osteoporozi in o negi kože.

Direktor ZD Ljubljana, Rudi Dolšak, je ob otvoritvi povedal: »In tako je pred nami zaključena ena največjih investicij, ki nam je lahko vsem v ponos. Upamo, da je to le eden v nizu velikih projektov, ki jih bomo v prihodnosti še realizirali skupaj z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana«. Dodal je še: »Naj zaključim z željo, da bi novi prizidek dobro služil svojemu namenu, da bodo zaposleni lahko opravljali svoje poslanstvo v korist obiskovalcev in uporabnikov storitev, torej naših pacientov in prebivalcev Mestne občine Ljubljana«.

Direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej je dejal: »Družina je osnovna celica vsake družbe, vsake skupnosti in vsakega naroda. Tako je v Ljubljani mestna družina tisti temelj, ki skrbi za nenehen razvoj mesta Ljubljane. Uspešno sodelovanje v družini se kaže tudi z otvoritvijo tega objekta. V novih prostorih Lekarne Bežigrajski dvor bo vsak deležen strokovne in prijazne obravnave.« Ob tem je izrazil tudi upanje, da bo pristojno ministrstvo končno slišalo in spremenilo svojo odločitev, da bo lahko Lekarna Ljubljana nadaljevala z razvojem lekarniške dejavnosti in z novimi enotami izboljševala dostopnost do zdravil prebivalcem in obiskovalcem mesta Ljubljana.

foto

Na dogodku je Lekarna Ljubljana podelila tudi tri donacije. Donacijo v višini 17.500 eur je predala 35 prostovoljnim gasilskim društvom v Mestni občini Ljubljana za nakup potrebne opreme. Donacijo v višini 5.000 eur je namenila Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, donacijo v višini 2.500 eur pa Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. S tem, je izpostavil dr. Sedej, izkazujejo tudi skrb za širšo družbeno odgovornost.

foto

Župan Zoran Janković je poudaril, da je novi prizidek izjemen, hkrati pa se je zahvalil obema zavodoma, tako Zdravstvenemu domu Ljubljana kot Lekarni Ljubljana, da skrbita za zdravje meščank in meščanov. »Ponosen sem na svoje sodelavce in odlično medsebojno sodelovanje velike mestne družine, kar se kaže tudi v tej pridobitvi, izjemno pomembni za naše meščanke in meščane«, je izpostavil župan in sklenil, da se vsak mesec naši prebivalci razveselijo kakšnega novega projekta, s katerim se jim kakovost življenja dodatno izboljšuje.

Preberite tudi: