sreda, 26. 5. 2021

Nova enota za soproizvodnjo toplotne in električne energije

Energetika Ljubljana bo na lokaciji toplarne v Šiški začela graditi novo soproizvodno enoto na zemeljski plin, s katero bo nadomestila manjšo in dotrajano enoto na tej lokaciji.

Vrednost celotne investicije je 14,6 mio EUR brez DDV. Začetek obratovanja je predviden avgusta prihodnje leto, izbrani izvajalec je družba C&G d.o.o..

Nova naprava z močjo 7,52 MW bo namenjena proizvodnji električne energije, tehnološke pare in toplote za sistem daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane. Na letnem nivoju bo proizvedla 61.800 MWh električne energije, 100.300 MWh toplote za proizvodnjo tehnološke pare in vroče vode. Vrednost pogodbenih del, vključno z vzdrževanjem za obdobje 10 let, znaša 14.618.809 EUR brez DDV, od tega je vrednost gradnje 9.680.743 EUR brez DDV. Pogodbeni rok zaključka del in začetek obratovanja nove naprave je avgust 2022.
Ponudba družbe C&G iz Ljubljane s šestimi podizvajalci, je bila kot najugodnejša izbrana na javnem razpisu, ki se je zaključil v začetku meseca maja. Plinsko turbino z generatorjem bo dobavil podizvajalec Solar Turbines. Poleg C&G se je na javni razpis prijavila še družba Riko, d.o.o..
Zaradi soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom je nova naprava s strani Agencije za energijo pridobila odločbo o dodelitvi obratovalne podpore.
Energetika Ljubljana ima poleg proizvodne lokacije v Šiški še proizvodno enoto TE-TOL v Mostah, kjer je trenutno v polnem teku izgradnja plinsko-parne enote, ki bo nadomestila dva premogovna bloka.

Preberite tudi: