četrtek, 3. 6. 2010

Nova linija LPP 1D

V četrtek, 3.6.2010, je začela obratovati nova linija mestnega potniškega prometa 1D (Mestni log – Dolgi most).

Avtobusi na liniji vozijo vsak delavnik, razen sobote, nedelje in praznikov, in sicer iz Mestnega loga od 6.00 do 20.30 ure, v polurnih intervalih; iz Dolgega mostu pa od 6.12. do 20.42 ure, prav tako v polurnih intervalih.

Vmesna nova postajališča 1D so: Koprska, Tbilisijska, Cesta dveh cesarjev, Cesta v Gorice, Zgornji log; končni postajališči sta Mestni log in Dolgi most.

Linijo 1D je, na pobudo Četrtne skupnosti Vič, Mestna občina Ljubljana uvedla z željo, da se uporabnikom mestnega javnega potniškega prometa, ki uporabljajo linijo 1, 1B, 6, omogoči lažji dostop do javnega prevoza in se s tem odprejo nove možnosti potovanja v celotni mreži mestnega potniškega prometa LPP.

Z linijo 1D želi LPP povezati novo nastala naselja ob Cesti Dveh cesarjev, Cesti v Gorice in Cesti v Zgornji log. Na linji vozijo novi nizkopodni hibridni midi avtobusi (informacija o novih avtobusih je v priponki), s katerimi bodo uporabniki mestnega potniškega prometa potovali še na linijah 19B, 18 in 21.

Vozni red nove linije 1D lahko preberete na spletni strani LPP.

JP Ljubljanski potniški promet d.o.o.