petek, 19. 4. 2024

Nova mestna stanovanja v Zeleni jami

V soseski Zelena jama ob Šmartinski cesti smo v četrtek, 18. aprila 2024, odprli 88 novih mestnih stanovanj Javnega stanovanjskega sklada MOL, od katerih jih je 10 prilagojenih osebam z oviranostmi.

JSS MOL je na podlagi vabila k oddaji ponudb za prodajo stanovanj s prodajalcem KOSS d.o.o. sklenil prodajno pogodbo za nakup 80 mestnih stanovanj in 73 parkirnih mest v stanovanjski soseski Zelena jama, za 8 stanovanj in 5 parkirnih mest v garaži pa so sklenili menjalno pogodbo (za zemljišči). Skupaj so tako pridobili 88 stanovanj in 78 parkirnih mest.

nova mestna stanovanja

nova mestna stanovanja
Vrednost projekta znaša 11.140.105 evrov brez DDV, poleg lastnih virov je JSS MOL sredstva pridobil še iz Sklada za okrevanje in odpornost ter s posojilom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Preberite tudi: