četrtek, 18. 4. 2019

Nova nagrada za projekt Energetsko napredni

Za projekt energetske obnove stavb v Mestni občini Ljubljana smo prejeli energetsko nagrado Financ. Poseben pomen nagradi daje dejstvo, da smo slavili tako v kategoriji po izboru bralcev kot po izboru strokovne komisije.

Energetska obnova Ljubljane

Leta 2017 smo s konzorcijem družb Petrol in Resalta podpisali koncesijske pogodbe za energetsko obnovo 48 javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana. Med njimi so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove, športni objekti ter stavbe mestne uprave. V prvem delu projekta (EOL 1) smo energetsko obnovili 48 objektov, od tega 25 celovito. Vrednost investicije je znašala približno 15 milijonov evrov, s prenovami pa privarčujemo več kot milijon evrov na letni ravni, kar predstavlja približno porabo 500 gospodinjstev.

Osrednji cilj projekta je izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, pri čemer se standard udobja v objektih ne sme znižati. Z obnovami smo uspešno zmanjšali izpuste CO2 za približno 3.000 ton letno ter s tem ohranili kar 340 ha gozda oziroma kar 150.000 dreves.

Z energetskimi obnovami še nadaljujemo

Leta 2018 smo podpisali pogodbo javno-zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva, med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva za nadaljnih 11 objektov (projekt EOL 2).

V EOL 2 prenavljamo objekte 4 osnovnih šol, 3 vrtcev, 2 objektov lokalne samouprave ter 2 športna objekta, s čimer bomo še dodatno poskrbeli za zmanjšanje porabe energentov in povečanje deleža obnovljivih virov ter posledično tudi za znižanje emisij toplogrednih plinov. S tem bomo ohranili nadaljnjih 22.000 dreves. Če pa k temu prištejemo še 150.000 dreves, ki smo jih prihranili že na podlagi prvega dela projekta, bomo skupno ohranili več kot 170.000 dreves.

Vrednost EOL 2 znaša skoraj 5 milijonov evrov, pri prenovi pa so zajamčeni letni prihranki v višini več kot 300 tisoč evrov, kar predstavlja ogrevanje in električno energijo za približno 85 gospodinjstev. S tem sklopom obnov bomo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za kar 463 ton letno, kar pomeni, da bo zmanjšanje CO2 na letni ravni, kolikor ga na leto vsrka 51 ha gozda oziroma 22.000 dreves.

Dodana vrednost projekta

Na Mestni občini Ljubljana del prihrankov v višini 10 % namenjamo izobraževanju otrok. Skupaj z Zavodom 404, Montel Energetiko.NET in Petrolom smo za letošnje šolsko leto že pripravili in začeli izvajati aktivnosti izobraževanja otrok v šolah in vrtcih na področju energetske učinkovitosti in varčne rabe energije. Posebej razveseljivo je, da bo program potekal kar 15 let, kar pomeni, da bo dolgoročno vplival na spreminjanje navad pri rabi energije.

Pomen projekta so prepoznali tudi v mednarodnem okolju

Pomen projekta Energetsko napredni so prepoznali tudi v tujih strokovnih krogih, saj smo v okviru Investicijskega foruma županov na temo financiranja projektov na področju energetske učinkovitosti in varčne rabe energije, ki je februarja letos potekal v Bruslju, prejeli European Energy Service Award 2019 (evropsko nagrado za energetske storitve 2019) za prvi del projekta (EOL 1), v okviru katerega smo obnovili 48 objektov v lasti Mestne občine Ljubljana.

 

Preberite še: