sreda, 12. 5. 2021

Nova neprofitna stanovanja na Brdu

Ob Poti rdečega križa smo odprli stanovanjsko sosesko Novo Brdo, v kateri je 174 neprofitnih stanovanj.

Sosesko sestavlja šest večstanovanjskih stavb, od skupno 174 stanovanj jih je 18 prilagojenih osebam z oviranostmi. Soseska ima skupno garažo pod stavbami ter manjši paviljon, v katerem je urejen večnamenski prostor za potrebe stanovalcev in Četrtne skupnosti.

foto

Osrednji del soseske je urejen kot prostor brez motornega prometa, namenjen druženju in igram v zelenju ter kolesarjem in pešcem.
Celotna vrednost investicije znaša približno 20.211.000 evrov z DDV, kar je približno 1.833 evrov/m2 neto tlorisne uporabne stanovanjske površine.

foto

Javni stanovanjski sklad MOL je s tem projektom uspešno kandidiral na Javnem programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 - 2020 Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada in iz tega naslova za financiranje projekta od Stanovanjskega sklada RS pridobil ugodno dolgoročno posojilo v vrednosti skoraj 10 milijonov evrov.

Preberite tudi: