torek, 18. 6. 2019

Nova neprofitna stanovanja v Polju

V Polju smo zgradili stanovanjsko poslovni kompleks Polje IV, v katerem je 64 novih neprofitnih stanovanj. Zagotovili smo tudi prostore za knjižnico, lekarno in večnamensko dvorano.

Soseska dopolnjuje stanovanjske soseske Polje I, II in III. V kleti so urejena parkirna mesta, kolesarnice, shrambe in tehnični prostori, v pritličju so prostori, namenjeni javnim programom (knjižnica, lekarna in večnamenska dvorana), nad njimi pa so 4 nadstropja z neprofitnimi najemnimi stanovanji.

otvoritev stanovanjske soseske Polje IV

Stanovanjsko-poslovno sosesko sestavljata dve vzporedni večstanovanjski lameli, zgrajeni v tehnologiji montažne lesene gradnje, v katerih je 64 neprofitnih stanovanj. Štiri so prilagojena za bivanje oseb z oviranostmi, še štiri pa so načrtovana tako, da jih je možno taki uporabi prilagoditi brez večjih posegov.
Med lamelami je nepokrito atrijsko dvorišče. 

V soseski je 72 parkirnih mest, za kolesarje smo uredili dve kolesarnici v pritličju in v kleti, ob objektu pa so nameščena še stojala za parkiranje 22 koles.
Idejno zasnovo projekta je izdelala projektna skupina Uniarh d.o.o. Celotna vrednost investicije znaša približno 6,2 mio evrov z DDV.

Preberite tudi: