petek, 14. 1. 2022

Nova priložnost za podjetnike

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavila peti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj.

Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

Komu je razpis namenjen

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.
Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.si. Prijave sprejemajo do 14. februarja 2022, udeleženci pa bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. aprilom 2022.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo so na voljo vsak delovni dan do vključno 11. februarja 2022 med 10. in 12. uro na telefonski številki 01 306 19 35 oz. elektronski pošti poni@rralur.si. Vabljeni tudi na informativni dan, ki bo potekal 1. februarja ob 10. uri v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, v primeru novih ukrepov pa preko video-povezave Zoom. Predhodne prijave so obvezne.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.

Preberite tudi: