sobota, 20. 12. 2008

Nova stroga določila Zakona o varstvu okolja

Inšpektorat MU MOL preventivno obvešča lastnike in posestnike zemljišč, naj upoštevajo in spoštujejo Zakon o varstvu okolja, ki se je korenito spremenil v določbah v primeru nezakonito odloženih odpadkov, saj bo z začetkom leta 2009 začel poostreno izvajati določbe omenjenega zakona.

V prejšnji zakonodaji, to je v Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98), je bilo v 2. odstavku 18. člena določeno, da imetnik odpadkov, ki ni njihov povzročitelj in so v njegovi posesti brez njegove privolitve, ni dolžan zagotoviti njihove predelave ali odstranitve, mora pa njihov nastanek ali njihovo pojavitev nemudoma prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

Z uveljavitvijo Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) je prenehal veljati Pravilnik o ravnanju z odpadki ter vse njegove spremembe in dopolnitve.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 70/08) zadevo ureja nadalje tako, da je dodan k osnovnemu zakonu o varstvu okolja 157. a člen, ki določa, da mora lastnik oziroma upravljavec zemljišča, na čigar zemljišču se nahajajo odpadki, ne glede kako so prispeli na zemljišče, te odpadke odstraniti sam na lastne stroške in če se ugotovi povzročitelj odlaganja odpadkov, lahko lastnik ali upravljavec zemljišča terja povračilo stroškov odstranitve odpadkov od povzročitelja. V kolikor lastnik zemljišča to ne stori sam, mu odstranitev odpadkov naloži pristojni inšpektor in sicer občinski inšpektor za odstranitev komunalnih odpadkov oziroma inšpektor za okolje za ostale odpadke. Stroške odstranitve plača lastnik ali upravljavec zemljišča, ki pa jih lahko terja od povzročitelja odlaganja odpadkov.