sreda, 8. 6. 2022

Nove kolesarske površine na Barjanski cesti

Na Barjanski cesti smo na odseku od križišča z Gradaško in Finžgarjevo ulico do križišča s Slovensko cesto uredili manjkajoče kolesarske površine, ki jih doslej zaradi pomanjkanja prostora ni bilo.

Z rekonstrukcijo tega odseka smo zagotovili več prostora in vzpostavili bolj kakovostne površine za kolesarje, ločene od pešcev. 

Prenovljena Barjanska cesta. Foto: N. Rovan

Ob tem smo preplastili tudi vozišče in uredili nove zelene površine z grmovnicami, drevesi ter javno razsvetljavo. Tako smo zagotovili zvezno vodenje kolesarjev po Barjanski cesti.

Dela so izvajali KPL d.o.o., Javna razsvetljava d.d. ter javni podjetji Voka Snaga d.o.o. in Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.