četrtek, 4. 3. 2010

Novi oddelki vrtca Najdihojca

V četrtek, 4.3.2010, so v vrtcu Najdihojca odprli štiri oddelke prvega starostnega obdobja in oddelek drugega starostnega obdobja.

V enoti Biba so bili najprej prenovljeni oddelki, hodniki in garderobe za 2. starostno obdobje ter sanitarije. Urejene so tudi sanitarije za otroka invalida. Temu je sledila prenova dveh obstoječih igralnic za otroke 1. starostnega obdobja ter bivših šolskih prostorov.

S prenovo in celotno reorganizacijo prostorov in skupin je tako enota Biba, ki se nahaja na Ljubeljska 16, pridobila štiri oddelke prvega starostnega obdobja - od tega dva nova oddelka - in oddelek drugega starostnega obdobja.

V enoti Aeternia na Gorazdovi 19 pa sta urejeni dve novi igralnici za otroke 2. starostnega obdobja.

Investicijska vrednost del v enoti Biba znaša 285.660,24 EUR (brez DDV), v enoti Aeternia pa 232.437,80 EUR (brez DDV). 

Oddelke je odprl župan Zoran Janković.