sreda, 15. 5. 2019

Novi prostori Javnega zavoda Cene Štupar

V torek, 14. maja 2019, smo na Šmartinski cesti 134a odprli nove prostore Javnega zavoda Cene Štupar - Centra za izobraževanje Ljubljana.

novi prostori Ceneta Stuparja

Novi prostori omogočajo še več možnosti za izobraževanje odraslih, saj poleg klasičnih učilnic ponujajo še veliko profesionalno šolsko kuhinjo, prostor za druženje, učilnico za skupno učenje otrok in staršev skupaj z igralnico za otroke, dve plesno telovadni dvorani ter računalniški učilnici. V prostorih je na voljo tudi prostor za druženje, ki deluje v okviru Večgeneracijskega centra Ljubljana – N'šPlac.

kuhinja
Profesionalna kuhinja nudi možnost izobraževanj za srednješolske programe in Nacionalne poklicne kvalifikacije, možnost pa bodo dobili tudi kulinarični večeri, barmanski tečaji in ostala druženja.
Učilnice so opremljene z najnovejšo tehnologijo, interaktivnimi tablami, pametnimi projektorji in računalniki.

župan

Župan Zoran Janković je ob tej priložnosti pozdravil medgeneracijsko povezovanje, ki ga Cene Štupar omogoča svojim udeležencem in tako krepi vezi med generacijami in povečuje medsebojno sožitje in razumevanje. Poudaril je, da so novi prostori dokaz trdega dela in sodelovanja, ki se kaže v uspehu zavoda in dobrih odnosih znotraj in navzven.

Cene Štupar, največja institucija za izobraževanje odraslih v Sloveniji

Direktor mag. Bojan Hajdinjak poudarja, da sta glavna poudarka razvoja Javnega zavoda Cene Štupar - Centra za izobraževanje Ljubljana povezovanje in sodelovanje. Zavod se razvija v smeri nudenja kakovostne storitve njihovim uporabnikom, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Poudaril je, da bo naša država obstala, napredovala in se razvijala le, če bo vlagala v vseživljenjsko učenje vseh prebivalcev, še posebej ranljivih skupin.

Center za izobraževanje Ljubljana si že od leta 1959 prizadeva za pestro ponudbo izobraževalnih programov za vse generacije, zato je selitev ob prihajajoči 60. obletnici še dodatno popestrila ponudbo ter dala tradiciji in ustaljenim praksam nov zagon, ki ponudbo zavoda še dodatno bogatijo in ponujajo možnosti za še pestrejša izobraževanja.

Kot ena izmed največjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji v javnem zavodu Cene Štupar zavedajo, kako pomembno je, da udeležencem ponudijo aktualne vsebine in različen nabor formalnih ter neformalnih programov. Prav tako se zavedajo, kako pomembna sta medsebojno povezovanje in sodelovanje. Ponosni so na uspešno sodelovanje z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami tako lokalno kot regionalno, saj letno v formalna in neformalna izobraževanja vključijo preko 12.000 oseb.