sreda, 31. 8. 2005

NOVINARSKA KONFERENCA »ŠOLA ZA STARŠE V LJUBLJANI«

V Banketni dvorani Mestne hiše je danes potekala novinarska konferenca, na kateri sta načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Nada Pavšer in vodja Urada za preprečevanje zasvojenosti MOL Nada Glušič predstavili katalog »Šola za starše« za šolsko leto 2005/2006.

Načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Nada Pavšer je poudarila, da so šole za starše kvalitetna in marsikateremu staršu primerna oblika izobraževanja za starševstvo. Uspešnost in pomembnost šole se vidi v vse večjem zanimanju in sodelovanju staršev, vendar pa po mnenju Pavšerjeve še vedno veliko staršev te možnosti pomoči v vzgojnem obdobju še premalo izkoriščajo. Prav tako je načelnica sporočila, da so letošnje šole za starše organizirane v 20-ih vrtcih, 27-ih osnovnih šolah in 9 srednješolskih institucijah.

Vodja Urada za preprečevanje zasvojenosti MOL Nada Glušič je povedala, da je urad letos izdal katalog za tekoče šolsko leto, tako, da lahko starši že pred začetkom šolskega leta izberejo tematike in se udeležijo predavanj. Katalog bo prejel vsak razrednik in ga predstavil na prvem srečanju s starši. Urad je izdelal tudi zgibanke, ki pa se bodo delile vsem staršem. Poudarila je, da je raziskava pokazala, da je takšna oblika dela s starši zelo dobrodošla. Udeleženci imajo zelo visoko mnenje o šolah za starše, saj pohvalijo odlično strokovnost in organiziranost. Zaključila je še s pozivom medijem, naj sodelujejo pri obveščanju in spodbujanju staršev, ki so bili doslej skeptični do takšne oblike izobraževanja za starše, da se udeležijo organiziranih predavanj in izberejo primerno temo iz pestre ponudbe problematik.

Služba za odnose z javnostmi MOL