četrtek, 14. 4. 2005

Novinarska konferenca o čistilni akciji "Za lepšo Ljubljano"

V Banketni dvorani Mestne hiše je danes potekala novinarska konferenca, na kateri sta županja Mestne občine Ljubljana, Danica Simšič in direktorica Zavoda za turizem Ljubljana, Barbara Vajda spregovorili o tradicionalni čistilni akciji "Za lepšo Ljubljano".

Novinarska konferenca o čistilni akciji "Za lepšo Ljubljano"

Županja MOL Danica Simšič je predstavila tradicionalno akcijo ZA LEPŠO LJUBLJANO 2005, ki poteka od svetovnega dneva voda 22. marca in se bo zaključila 22. aprila na svetovni dan Zemlje. Namenjena je čiščenju nejavnih površin, sodelujejo pa partnerji, ki so aktivno sodelovali v vseh dosedanjih akcijah. Županja je letos pohvalila uspešno sodelovanje z nekaterimi osnovnimi, srednjimi, višjimi in visokimi šolami oziroma fakultetami. Poudarila je, da je omenjena akcija vsako leto širša in se vanjo vključuje vse večje število ljudi. Dodala je še, da je do aprila v mestu bilo razdeljeno 3.900 vreč in 2.500 parov rokavic in odpeljano 107 m3 zbranega materiala, prav tako pa je bila nameščena vsa parkovna oprema na javnih zelenicah in ostalih javnih površinah ter se izvedlo spomladansko urejanje zelenic.

Direktorica Zavoda za turizem Ljubljana Barbara je predstavila sam projekt in vse vključene v akciji. Pohvalila je uspešno sodelovanje s 15 turističnimi društvi, ki so izvajali akcije čiščenja okolja na območjih, kjer delujejo, predvsem na obrobju Ljubljane. Sredstva, ki jih Zavod za turizem Ljubljane dobiva predvsem iz iger na srečo so namenili sofinanciranju dela programov turističnih društev. Tako so tem 15 društvom namenili 3 800 000 SIT. Poudarila je tudi, da so letos prvič zabeležili optimistične rezultate dela prejšnjih dveh let, saj je med drugim divjih odlagališč odpadkov bistveno manj kot leta 2002. V središču mesta je največji problem odstranjevanje plakatov z nedovoljenih površin, zato so nadaljevali lanskoletno akcijo, pri čemer sodelujejo s Snago in inšpektoratom Ljubljane.

Pohvalila je tudi Oddelek za gospodarske javne službe MOL, ki v proračunu namenja sredstva za stalno odstranjevanje plakatov skozi celo leto.

Županja MOL Danica Simšič je poudarila, da v vse našteto niso vštete akcije, ki jih organizirajo sami prebivalci, kar pa predstavlja zagotovo nekaj 1000 ljudi, ki se prizadeva za čistejšo Ljubljano. Predstavila je še program čistilne akcije v soboto, 16. 4. 10.00, ko se bo čistilo nabrežje Ljubljanice.