sreda, 16. 5. 2012

Novosti na ulici Pod Akacijami

Na ulici Pod akacijami je na novo zasajenih 50 kroglastih robinj, preurejena sta tudi zelenica in pločnik.

Na ulici Pod Akacijami je bilo zaradi večjih mehanskih poškodb odstranjenih 33 navadnih in kroglastih robinij, ki so jih nadomestili s 50 kroglastimi robinjami (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'). Hkrati smo obnovili približno 300 m2 zelenice in uredili pločnike, ki imajo robnike znižane na 12 mestih.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet