torek, 18. 10. 2005

NOVOUREJENI ODSEK KAJAKAŠKE CESTE S PARKIRIŠČEM V TACNU

Županja MOL Danica Simšič je na parkirišču v Tacnu odprla novourejeni odsek Kajakaške ceste s parkiriščem.

Kajakaška cesta je del kategorizirane prometne mreže, ki povezuje MOL in občino Medvode. Prometno je zelo obremenjena, predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah, ko se velik del prometa izogne kolonam vozil na Celovški cesti. Vrednost gradbenih del za ureditev odseka znaša približno 35 mio SIT.

Predhodno je MOL uredila parkirišče z 68 parkirnimi mesti v Tacnu, vrednost investicije pa je 27 mio SIT. Oddelek za gospodarjenje z zemljišči MOL je od leta 1997 vodil aktivnosti za asfaltiranje in ureditev parkirišča pod Šmarno goro, ki je bil dolga leta v makadamski izvedbi.

Služba za odnose z javnostmi MOL