sreda, 6. 4. 2005

Občni zbor Gasilske zveze Ljubljana

Županja MOL Danica Simšič je 6. aprila 2005 v gostilni "Pri Jovotu", Poljanska 99, pozdravila na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana.

Občni zbor je najvišji organ Gasilske zveze Ljubljana, sestaja se enkrat letno na rednem zasedanju, po potrebi tudi na izrednem.
Osnovni podatki: 135 letna tradicija, 2739 članov, 1276 operativnih članov, 35 PG društev, 5 IPG društev. Gasilska zveza Ljubljana je bila ustanovljena kot neke vrste naslednice Mestne gasilske zveze po preoblikovanju Mestne občine Ljubljana v letu 1995. Takrat je bila iz petih ljubljanskih občin in občinskih gasilskih zvez ustanovljena nova gasilska zveza. Ta vključuje prostovoljna gasilska društva iz teritorija mestne občine, veliko društev pa se je vključilo v novo nastale gasilske zveze novih občin. V novo nastali gasilski zvezi je tako ostalo 35 prostovoljnih gasilskih društev in 5 prostovoljnih industrijskih društev.