četrtek, 16. 4. 2009

Obiskali smo objekta za termično obdelavo odpadkov na Dunaju

Delegacija Mestne občine Ljubljana pod vodstvom podžupana Janija Möderndorferja, skupaj s predstavniki četrtnih skupnosti in TE-TOL Ljubljana, se je včeraj, 15. aprila 2009, mudila na Dunaju, kjer je obiskala objekta za termično obdelavo odpadkov – Spittelau in Simmeringer Haide, od skupno štirih, ki jih premore mesto.

Ob prihodu je delegacijo pozdravil predsednik odbora dunajskega mestnega sveta za okolje Erich Valentin, ki je uvodoma pojasnil, da z okolju prijazno energijo ogrevajo 40 odstotkov mesta. Poudaril je pomen koncepta gospodarjenja z odpadki, kjer je najboljša rešitev ta, da odpadkov sploh ni. Ker temu ni tako, saj se odpadkom ne moremo izogniti, jih je potrebno zbirati in reciklirati, nato pa tiste, ki jih ni možno reciklirati, termično obdelati. Izrednega pomena je izobraževanje najmlajših kot tudi intenzivno informiranje javnosti.

Objekt za termično obdelavo odpadkov Spittelau se nahaja v samem središču mesta in s svojo atraktivno zunanjostjo, ki jo je zasnoval arhitekt Friedensreich Hundertwasser, predstavlja izjemno umetniško delo. Mnogi Dunajčani namreč še sami ne vedo, da zlata krogla, ki se nahaja na dimniku, ni restavracija, temveč merilna postaja za izpuste emisij. In prav ta zunanji videz je, po mnenju gospoda Valentina, pripomogel k temu, da so prebivalci tovrstni objekt tudi sprejeli.

Na območju Mestne občine Ljubljana pa dokončna lokacija objekta za termično obdelavo odpadkov še ni določena, saj bo potrebno počakati na ponovno razgrnitev dopolnjenega Izvedbenega prostorskega načrta (IPN), ki bo meseca maja. Predlog lokacije bo moral potrditi Mestni svet Mestne občine Ljubljana.