torek, 12. 3. 2019

Objavili smo razpis za podelitev Župančičevih nagrad

Na naši spletni strani smo objavili javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2019. Komisija za podelitev nagrad pobude sprejema do vključno 12. aprila 2019.

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje meščank in meščanov Ljubljane, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu.

Podelili bomo največ štiri Župančičeve nagrade, od tega eno za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu ter tri nagrade za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2017 do vključno marca 2019).

Karpo Godina
Lani je Župančičevo nagrado za življenjsko delo prejel filmski, gledališki, operni, televizijski in radijski režiser, scenarist, direktor fotografije in zaslužni visokošolski profesor Karpo Godina

Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana, pobude pa lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

 

Preberite še: