torek, 30. 10. 2018

Objavljamo seznam kandidatk in kandidatov za lokalne volitve 2018

Objavljamo seznam kandidatk in kandidatov za župana MOL, seznam kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in seznam kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike svetov četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana objavlja seznam kandidatov in kandidatk za župana Mestne občina Ljubljana na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) v zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17).

Sezname poglejte tukaj.