nedelja, 29. 7. 2018

Obnova fasade in stavbnega pohištva Mestne hiše

Zaradi dotrajanosti obstoječe fasade in stavbnega pohištva smo se v Mestni občini Ljubljana odločili, da ju po 30 letih obnovimo.

Stavba bo po prenovi videti enako, saj ZVKDS določa, da je potrebno ohraniti izvirno arhitekturno zasnovo v vseh detajlih, in vse strokovno restavrirati. 

Obnova zajema zidarska, kamnoseško-restavratorska, kleparska, ključavničarska, mizarska in slikopleskarska dela. Na podlagi pogajanj je najugodnejši ponudnik za obnovo fasade Grasvet inženiring d.o.o. Vrednost je 127.972,43 EUR z DDV. 

Posebni pogoj pri izbiri izvajalca je bilo znanje s področja poslikav – likovna znanja. Izvajalca je moral potrditi tudi ZVKDS, in sicer predvsem zaradi dejstva, da ne uničimo spomeniško zavarovanega umetniškega dela avtorja Borisa Kobeta in starejših ostankov.

Stavba mestne hiše, ki stoji na naslovu Mestni trg 1, je sicer od leta 1986 zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena, zato smo za obnovo morali pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Tega je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal januarja 2016, kulturnovarstvene pogoje pa je izdal že poleti 2015.