petek, 18. 11. 2005

OBNOVA OTROŠKIH IGRIŠČ III. KATEGORIJE V LJUBLJANI

V Rdeči dvorani Mestne hiše je potekala novinarska konferenca, na kateri so županja MOL Danica Simšič, predsednik Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana mag. Jože Šrekl in direktor marketinga podjetja McDonald`s Slovenija Tomaž Erjavec predstavili humanitarni projekt "Pomoč za otroška igrišča".

Županja MOL Danica Simšičje dejala, da je na otroških igriščih na območju MOL prisotno veliko vandalizma. Poškodbe na igralih in v okolici otroških igrišč, ki so nastale zaradi vandalizma mladih in odraslih, sanira sproti Oddelek MU MOL za gospodarske javne službe in promet z namenom zagotoviti varnosti otrok. Ob Svetovnem dnevu otroka, ki bo v nedeljo, 20. novembra 2005, je izrazila zadovoljstvo ob uspešnem tri-partitnem sodelovanju med MOL, Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana in podjetjem McDonald`s Slovenija.

Predsednik Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana mag. Jože Šreklje vesel vsakega donatorstva in sodelovanja, ki jim omogoči razširitev in boljšo izvedbo programa. Ker je sredstev vedno manj kot je potreb na področju dejavnosti za otroke, so se razveselili donacije podjetja McDonald`s Slovenija za obnovo dveh otroških igrišč III. kategorije v Ljubljani. Poudaril je, da v okviru Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana že od samega začetka deluje Komisija za otroška igrišča, ki evidentira stanje otroških igrišč v Ljubljani.

Direktor marketinga podjetja McDonald`s Slovenija Tomaž Erjavec je dejal, da je podjetje McDonald`s Slovenija od 12. do 18. novembra 2005 v vseh svojih 17-ih restavracijah zbiralo finančna sredstva za ureditev otroški igrišč v Ljubljani. Zbrani denar so podvojili in ob Svetovnem dnevu otroka Mestni zvezi prijateljev mladine Ljubljana izročili ček v višini 2 mio SIT za ureditev dveh otroški igrišč. Dodal je še, da se je tako uspešno zaključila še ena humanitarna akcija, s katero se je podjetje McDonald`s Slovenija ponovno odzvalo na probleme, ki pestijo slovenske otroke in mladostnike.

Služba za odnose za javnostmi MOL