ponedeljek, 18. 8. 2008

Obnova Spomenika železničarjem na Zaloški cesti v Ljubljani

Prejšnji teden se je začela obnova Spomenika železničarjem na Zaloški cesti v Ljubljani.

Sredstva za obnovo v vrednosti 46.500 evrov je zagotovila Mestna občina Ljubljana, po tem ko je januarja letos tudi odkupila zemljišče (območje celotnega parka), ki je bilo od leta 1991 v lasti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Dela bodo zaključena v drugi polovici septembra.

Obnovili bomo tlake na platoju spomenika in nižji reliefni blok, in sicer na podoben način, kot je bil leta 1980 obnovljen višji blok – v spodnjem delu bo vstavljen nov kamen v višini 60 cm oz. 30 cm. Prav tako bomo obnovili tudi višji reliefni blok, ker se je nagnil, zato ga bo potrebno razstaviti in na novo temeljiti.

Spomenik železničarjem na Zaloški cesti v Ljubljani, ki je bil postavljen leta 1958 v spomin na stavke železničarjev leta 1920 (višji blok) in na železničarje, padle v NOV (nižji blok), je izdelan po načrtu arhitektke Nives Vehovar, avtor figuralnih reliefov je Boris Kalin.
Postavitev spomenika je takrat zagotovil Sindikat Železniških delavcev in uslužbencev Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo, danes pa ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike, Ur. list SRS, št. 33/83).