torek, 26. 10. 2021

Obnovili smo cesto v Šmartnem ter uredili manjši trg

Na pobudo občanov smo skupaj z DRSI uredili državno cesto v Šmartnem pod Šmarno goro. Hkrati smo uredili še manjši trg, kjer smo zasadili dve drevesi, postavili klopi, ekološki otok, kolesarnico in table za obiskovalce Šmarne gore.

Vzporedno z obnovo ceste so se v Šmartnem izvajala še dela v okviru gradnje kanalizacijskega omrežja v okviru projekta Čisto.Zate, in sicer na Gustinčičevi ulici, Šmarnogorski poti, Pšatniku in Ulici Jožeta Štruklja. Ob gradnji kanalizacije smo uredili tudi ostalo komunalno infrastrukturo.

20211022 otvoritev prenovljene ceste skozi Smartno novan 031

Obnovo ceste je financirala Direkcija za infrastrukturo, v Mestni občini Ljubljana pa smo zagotovili komunalno ureditev in nove pločnike.

Dela je od začetka letošnjega leta izvajala družba Prenova Gradbenik, pogodba je bila skupaj z DDV vredna 585.000 evrov.