četrtek, 6. 6. 2019

Obnovili smo nekdanje letališče v Mostah

V okviru javno-zasebnega partnerstva z družbo BTC smo obnovili stavbe nekdanjega letališča, ki so zaščitene kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

foto

Obnovili smo nekdanjo letališko stavbo in kontrolni stolp, uredili okolico, zelenice ter tematsko otroško igrišče in pripravili predstavitev letalstva na zunanjih površinah. V letališki stavbi je restavracija s slaščičarno, v kontrolnem stolpu pa je v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane na ogled kulturno-etnološka zbirka o zgodovini slovenskega letalstva in letališča Moste.

foto

Letališče, ki je najprej kot civilno, nato pa kot športno letališče delovalo med letoma 1933 in 1979, je bilo tri desetletja tudi osrednje slovensko letališče, dokler ni postalo premajhno in so se leta 1963 potniška letala postopoma umaknila na Brnik.

Preberite tudi: