torek, 10. 11. 2009

Obnovljen »Kurirček«

Mestna občina Ljubljana je obnovila Spomenik kurirjem Dolomitskega odreda, ki se nahaja ob poti na Toško čelo.

Spomenik je bil postavljen leta 1961 po načrtih arhitekta Marka Šlajmerja, avtor bronastega kipa golega mladeniča s sporočilom v roki - kurirčka, pa je akademski kipar Stane Keržič.

Spomenik je bil leta 2003 z aktom razglašen za zgodovinski spomenik in ima status kulturne dediščine lokalnega pomena (Sklep o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Ljubljana za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur. list RS, št. 76/03). Pred dvemi leti pa je bil bronasti kurirček ukraden, po vsej verjetnosti zaradi razmeroma visokih vrednosti brona tako doma, kot po svetu.

Na srečo se kopija spomenika nahaja v parku protokolarnega objekta Brdo. Z njihovo pomočjo, predvsem pa s strokovno pomočjo akademske kiparke Eve Tršar Andlovic in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, smo v Ljubljani pridobili obnovljen spomenik. Spomenik je bil postavljen 27. oktobra 2009. Pred tem pa je bil obnovljen že kamniti podstavek, napis na podstavku in neposredna okolica spomenika. Vrednost obnove je znašala 13.400 EUR.