ponedeljek, 20. 9. 2010

Obvestilo CZ MOL ob 12.20 uri

Naraščanje voda na širšem območju Barja je posledica zelo močnega dotoka iz kraških vodonosnikov z zakasnjenim delovanjem.

Ker Ljubljanica ne more dovolj hitro odvajati tolikšne količine vode, ker je sama že zelo visoka, prihaja do močnega pritiska vode na Barje.

Zato se pričakuje, da bo danes vodna gladina na Ljubljanskem barju še naraščala vse dotlej, dokler ne bo Ljubljanica znatno upadla.

Reka Ljubljanica ima trenutno pretok 297 m3/s in zelo počasi upada.

Kljub počasnemu upadanju pretoka na reki Ljubljanici, se dviguje gladina podzemne vode zaradi dotoka zalednih voda. Kombinacija vodnega pritiska z globokih arteških vodonosnikov, ki se napaja s Krimško-Mokrskega pogorja na plitvo plast podzemne vode, ki jo napajajo zaledne vode iz Golovca dviguje višino talne vode na območju južne Ljubljane, širšega območja, Galejvice, Rudnika in Črne vasi.

Takšno stanje se bo nadaljevalo še preko vsega dne, dokler ne bo Ljubljanica občutno upadla in bo zmožna drenirati poplavljeno vodo. 

Štab CZ MOL