petek, 25. 9. 2009

Obvestilo pasjim lastnikom

Prihodnji teden bo v Ljubljani potekal poostren nadzor nad ustreznim varstvom in cepljenjem psov ter nad odstranjevanjem njihovih iztrebkov.

Na pobudo Inšpektorata MOL bo v prihodnjem tednu na območju Mestne občine Ljubljana potekal skupen nadzor nad ustreznim varstvom psov na javnih krajih, nad dolžnostmi lastnikov glede cepljenja psov in odstranjevanjem pasjih iztrebkov. Pri poostrenem nadzoru bodo sodelovali inšpektorji MOL, policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov PU Ljubljana in dežurni veterinar Veterinarske uprave RS.

Namen poostrenega nadzora, ki smo ga prvič izvedli letos aprila, je osveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov o njihovih dolžnostih. Na Inšpektoratu MU MOL so se zanj odločili zato, ker so prejeli več pobud občanov o precej neurejenem stanju na tem področju.

Spomladanski poostren nadzor so lastniki psov, razen redkih izjem, zelo pozitivno sprejeli. Skupno je bilo obravnavanih 42 lastnikov psov. Inšpektorji MU MOL so pet lastnikov psov opozorili zaradi neposedovanja vrečk za odstranitev iztrebkov, enega lastnika so opozorili zaradi nepospravljenega iztrebka, dva pa zato, ker so psi hodili po otroškem igrišču.

Inšpektorat MOL bo v skladu s svojimi pristojnostmi nadzor izvajal na podlagi 18. člena Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Ur. l. RS št. 11/2009), ki je začel veljati 28. marca 2009. Odlok določa, da je lastnik oziroma skrbnik psa dolžan pri sebi imeti vrečke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov ter da je potrebno iztrebke takoj odstraniti, če gre za onesnaženje občinske ceste ali javne zelene površine. Ravnanje v nasprotju z določbami tega člena Odloka je prekršek, ki se kaznuje z globo v višini 40 evrov.

Več informacij: Odsek za odnose z javnostmi MOL, tel.: 01 306 10 37 ali e-pošta nina.urataric@ljubljana.si  

Policisti bodo v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili izvajali nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS št. 43/2007), ki so v pristojnosti policije. Tako bodo ugotavljali predvsem kršitve, povezane s neprimernim varovanjem psov, in sicer na podlagi 11. in 12. člena omenjenega zakona, kjer je predpisano, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu; nevarni psi pa morajo biti na povodcu in opremljeni z nagobčnikom. Za kršitev, če lastnik oziroma skrbnik na javnem kraju nima psa na povodcu, je predpisana globa 200 evrov.

Več informacij: Vinko Stojnšek, tiskovni predstavnik PU Ljubljana, tel.: 01 361 03 81 ali e-pošta vinko.stojnsek@policija.si

Dežurni uradni veterinar bo po podatkih o lastništvu psov, pridobljenih od policije, na podlagi 10. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline (Ur. l. RS, št.139/06, 67/07) v Centralnem registru psov (CRP) preverjal obveznost imetnikov psov za cepljenje psov proti steklini. Nespoštovanje omenjene obveznosti je prekršek, za katerega je v skladu s 5. odstavkom 96. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, ŠT. 93/2005) določena globa v razponu od 125 do 417 evrov.

Več informacij: Matjaž Emeršič, predstavnik za odnose z javnostmi VURS, tel.: 01 300 13 41 ali e-pošta matjaz.emersic@gov.si