sreda, 20. 10. 2010

Obvestilo staršem

Obvestilo staršem o aktivnostih v zvezi z vključevanjem otrok iz centralnega čakalnega seznama.

Po izteku roka za spremembo izbire katerikoli vrtec je bil v torek, 19. 10. 2010, oblikovan centralni čakalni seznam vseh otrok, ki so ostali na čakalnih listah javnih vrtcev MOL. Isti dan so vrtci preko informacijskega sistema MOL lahko oblikovali sezname, na katerih so navedeni otroci, ki so glede na število točk, letnik rojstva, program in izbiro vrtca lahko vključeni v posamezni vrtec.

Vrtci so isti dan poslali staršem otrok, ki imajo možnost vključitve, pozive za podpis Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Osmi dan od oddaje na pošto se bo štelo, da so poziv prejeli vsi starši, le-ti pa imajo nato še 15 dni časa, da se odločijo za podpis pogodbe z vrtcem, od katerega so prejeli ponudbo za vključitev otroka v vrtec.

Kljub zakonsko določenim maksimalnim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki. V primeru zavrnitve ponudbe mesta v vrtcu, se bodo podatki o otroku ponovno evidentirali na centralnem čakalnem seznamu, kjer bo ob novem prostem mestu imel otrok ponovno možnost vključitve v drug vrtec, ki bo staršem bolj ustrezal, vrtec pa bo lahko že isti dan vnesel v program prosto mesto, na katero bo imel možnost vključitve naslednji otrok iz centralnega čakalnega seznama. Centralni čakalni seznam bo objavljen na spletni strani MOL po zaključku vključitve otrok, predvidoma sredi novembra. Starši boste lahko informativno ugotovili zaporedno mesto vašega otroka na centralnem čakalnem seznamu, ki se bo posledično zaradi odpovedi staršev od pogodb oz. zavrnitve ponujenih prostih mest nenehno spreminjalo. Vrtci so objavili v centralni register 239 prostih mest za otroke prvega starostnega obdobja, in na ta prosta mesta se bo vključevalo otroke iz centralnega čakalnega seznama.

Objavili pa so tudi 264 prostih mest za otroke drugega starostnega obdobja. Na ta mesta bo glede na število točk, letnik rojstva, program in izbiro vrtca vključenih 16 otrok od 27, ki jih čaka na sprejem v drugo starostno obdobje. 11 otrok ostaja na čakalni listi, ker vrtci njihove izbire nimajo prostih mest v ustreznem letniku rojstva in programu, medtem ko je še 248 prostih mest za otroke drugega starostnega obdobja.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL