sreda, 22. 11. 2017

Obvestilo za nastanitvene obrate

Obveščamo vas, da bo AJPES s 1. decembrom 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj predpisane podatke (iz knjige gostov) poročajo Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, bodo po novem le-te morali poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v Register nastanitvenih obratov (RNO).

Zavezance za plačilo turistične takse v Mestni občini Ljubljana ob tem obveščamo, da mesečna poročila za obračun takse tudi v prihodnje oddajajo preko spletnega portala https://ttaksamol.projekti.si/.

Podrobnejše informacije o turistični taksi v Mestni občini Ljubljana najdete tukaj.