ponedeljek, 23. 1. 2023

Odgovor na predlog za obravnavo na izredni seji MS MOL

Objavljamo odgovor Mestne občine Ljubljana na Predlog za obravnavo na izredni seji MS MOL z naslovom Ukrepi za zagotovitev osebnega zdravnika oziroma družinskega zdravnika za vse prebivalce Ljubljane v bližini kraja bivanja.

Mestna občina Ljubljana v okviru svojega delovanja na področju zdravja izhaja iz temeljnega prepričanja, da dobro javno primarno zdravstveno varstvo zagotavlja pravičnost, kakovost oskrbe ter celovito obravnavo uporabnic in uporabnikov. Je predpogoj kakovostnega zdravstvenega sistema ki hkrati razbremeni dražji sekundarni sistem zdravstvenega varstva. Naši temeljni izhodišči pri zelo omejenem vplivanju na oblikovanje mreže javne zdravstvene službe sta načeli enakopravnosti in solidarnosti. Ti načeli narekujeta, da mora biti visoko kakovosten sistem zdravstvenega varstva in dolgoročne oskrbe na voljo in dostopen vsem ter prilagojen njihovim potrebam ne glede na njihova sredstva. Tako zasledujemo opozorila Svetovne zdravstvene organizacije, po katerih mora biti v sodobnih sistemih zdravstvenega varstva primarno zdravstveno varstvo temelj zdravstvene dejavnosti kot pogoj za doseganje pravičnosti v dostopnosti do zdravstvene oskrbe. 

Celoten odgovor Mestne občine Ljubljana lahko preberete tukaj