petek, 20. 1. 2023

Odlično leto 2022 za Ljubljanski grad

Ljubljanski grad je v letu 2022 znova obiskalo več kot milijon obiskovalcev, tirna vzpenjača pa je prepeljala trikrat več potnikov kot leto poprej. To sta le dva dosežka izmed mnogih, ki so jih v minulem letu zabeležili v Javnem zavodu Ljubljanski grad.

Leto 2022 je na Ljubljanskem gradu minilo v znamenju precej večjega obiska, kot je bil v prejšnjih dveh letih, ki sta minili v primežu epidemije. Števci prehodov so zabeležili 1.004.349 obiskovalcev; s tirno vzpenjačo se je prepeljalo 428.892 potnikov. Od začetka obratovanja do avgusta lani je prepeljala že pet milijonov potnikov. V grajskih prostorih so izvedli 327 dogodkov, 397 poročnih obredov in še 839 vodenih ogledov.

Direktorica Javnega zavoda Ljubljanski grad Mateja Avbelj Valentan je izrazila zadovoljstvo nad rastočim obiskom: »Glede na to, da smo bili v turizmu in kulturi deležni velikega upada v zadnjih dveh letih, smo hvaležni ustanoviteljici – Mestni občini Ljubljana, da nas je izdatno podprla v letih 2020 in 2021, ko zaradi spremenjenih okoliščin nismo dosegali deleža lastnih prihodkov, kot smo ga v časih pred epidemijo. Na ta način smo lahko zadržali vsa delavna mesta, kar se je v lanskem letu, ko so se turizem, kultura in industrija srečanj ponovno začeli odvijati v precej večjem obsegu, izkazalo za pozitivno.«

V nadaljevanju predstavljamo povzetke rezultatov minulega leta skupaj z delom kratkoročnih načrtov.

Novosti v letu 2022

Kulinarični časovni stroj. Foto: Blaž Žnidarič, arhiv Ljubljanski grad
Kulinarični časovni stroj. Foto: Blaž Žnidarič, arhiv Ljubljanski grad
  

Domačim in tujim obiskovalcem so na Ljubljanskem gradu predstavili nov atraktiven produkt – Kulinarični časovni stroj, dobili nove upravne prostore za del zaposlenih v stavbi na Stolbi, nadaljevali obnovo dvorane Kazemate, obeležili so peti rojstni dan Jazz Cluba Ljubljanski grad in izpeljali peto trgatev v Grajskem vinogradu ter napolnili nove steklenice grajskega vina.

Minulo leto je Ljubljanski grad prejel certifikat Družini prijazno podjetje ter tako kot za Ljubljanski grad tudi za Hostel Celico uspešno obnovili trajnostni certifikat Zeleni ključ. Tako še najprej ostajajo del Zelene sheme slovenskega turizma.

Turizem 2022 v številkah

Števci prehodov so zabeležili 1.004.349 obiskovalcev, kar je glede na leto poprej več kot podvojeno število (v letu 2021 460.355 obiskovalcev). Tirna vzpenjača, ki je v letu 2022 ponovno obratovala vse dni v letu, je prepeljala 428.892 potnikov (v letu 2021 142.274 potnikov); od začetka obratovanja do avgusta lani je prepeljala že pet milijonov potnikov.
V strukturi obiskovalcev se je še povečal delež tujih obiskovalcev, ki zdaj znaša dobrih 70 odstotkov. Med slednjimi, ki jih beležijo v statistiki prodanih turističnih vstopnic, so prevladovali obiskovalci iz Italije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Francije, Velike Britanije, Nizozemske, Hrvaške, Španije, Madžarske in Avstrije. Lani so zaznali znova večje zanimanje turističnih agencij, kar je rezultat ponovne udeležbe na različnih turističnih sejmih, delavnicah in borzah ter poslovnih konferencah. 

Kultura in industrija srečanj 2022 v številkah

Jazz Club Ljubljanski grad. Foto: Bojan Stepani, arhiv Ljubljanski grad
Jazz Club Ljubljanski grad. Foto: Bojan Stepani, arhiv Ljubljanski grad
   

Na kulturno-umetniškem področju – v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega, filmskega programa ter tradicionalnih dogodkov – so lani izvedli 220 dogodkov. V tem okviru velja izpostaviti Jazz Club Ljubljanski grad in pet let njegovega uspešnega delovanja s pogosto razprodanimi petkovimi koncertnimi večeri; odmevno osrednjo poletno fotografsko razstavo Ulija Webra v Stanovski dvorani in Palaciju, ki si jo je v dveh mesecih ogledalo nekaj manj kot 24.000 obiskovalcev; Film pod zvezdami, ki ga pripravljamo skupaj s Kinodvorom in ki se je z 16.167 obiskovalci že povsem približal obisku iz leta 2019; raznolike programe za otroke, v katerih dogodki, vodenja in delavnice večinoma temeljijo na lastni produkciji in zgodbah, povezanih z Ljubljanskim gradom.

Pred poletjem so razvili nov produkt – Kulinarični časovni stroj, doživljajski vodeni ogled s šestimi kulinaričnimi postajami in vinsko spremljavo, vse v povezavi s posameznim obdobjem, ki je zaznamovalo zgodovino gradu in našega mesta – tokrat še v povezavi s kulinariko.

V drugi polovici leta so zaznali vnovično obuditev industrije srečanj; grajske prostore je namreč mogoče najeti za različne protokolarne in družabne dogodke, ki so jih drugi organizatorji izvedli 107. Lani se je v grajskih prostorih torej odvilo skupno 327 dogodkov.
Modra in Bela dvorana Ljubljanskega gradu sta z začetkom leta 2022 znova postali redni lokaciji Upravne enote Ljubljana za sklepanje zakonskih oziroma partnerskih zvez, kar je prispevalo k precej večjemu številu poročnih obredov; tako je bilo v okviru redne in izredne lokacije lani izvedenih 397 poročnih obredov.
Če navedeno seštejemo, se je leta 2022 na gradu odvilo 724 dogodkov, ki jih zajema okvir lastnega kulturno-umetniškega programa, družabnih in protokolarnih dogodkov drugih organizatorjev ter porok. Če k temu prištejemo še 839 izvedenih vodenih ogledov, se podoba Ljubljanskega gradu znova izraža v živahnem utripu skozi vse leto.

Na področju investicij so s sredstvi ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana nadaljevali obnovo Kazemat. Mestna občina Ljubljana je v začetku leta dokončala dela na objektu Stolba. V del stavbe, ki je namenjen upravnim prostorom, se je preselil del zaposlenih, s čimer so ublažili prostorsko stisko pisarniških prostorov na Ljubljanskem gradu.

Komunikacija, odmevi v javnosti in grajski glasnik – Friderik

Friderik. Foto: Miha Mally, arhiv Ljubljanski grad
Najstarejši prebivalec in maskota gradu – grajska podgana Friderik. Foto: Miha Mally, arhiv Ljubljanski grad

   

Najstarejši prebivalec in maskota gradu – grajska podgana Friderik, ki so ga v zadnjih letih vnesli v raznolike programe in produkte zlasti za otroke, sicer domuje v trgovini s spominki. Lani so ga prenesli na 76 novih izdelkov ter dve novi liniji izdelkov – športno in praznično decembrsko. Povečano število ogledov in sledilcev so zabeležili tudi na njegovih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, TikTok).

Tako na spletni strani www.ljubljanskigrad.si kot tudi na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter in LinkedIn za poslovno javnost) so lani zaznali povečano število ogledov in sledilcev. Zasledili so 9.219 omemb Ljubljanskega gradu v domačih in tujih medijih ter na družbenih omrežjih, kar je rezultiralo v dosegu več kot deset milijonov uporabnikov.

Izbrani Grajski užitki

Castle Wine Bar and Shop Strelec. Photo Miha Mally 5
Foto: Miha Mally, arhiv Ljubljanski grad

   

Pod blagovno znamko, povezano z grajsko kulinariko in vinsko zgodbo, so leta 2022 izvedli peto trgatev v Grajskem vinogradu, iz katere bo letos napolnjenih približno 1200 steklenic belpina in rdečegrajca. Nekoliko manj steklenic so napolnili letnika 2021, kar je posledica spomladanske pozebe v letu 2021. Grajsko vino je mogoče okušati tudi na doživljajsko vodenem ogledu Kulinarični časovni stroj.
V Grajskem vinogradu so izvedli dan odprtih vrat, s katerim so želeli grajsko vinsko zgodbo približati domačim obiskovalcem; s tem bodo nadaljevali tudi letos.

Najprestižnejšo nagrado na področju kulinarike je lani prejela restavracija Strelec na Ljubljanskem gradu in njen chef Igor Jagodic, kar Ljubljanskemu gradu prinaša utrditev prepoznavnosti izvrstnih kulinaričnih doživetij, ki jih ponujajo grajski gostinci.

Uspešno turistično leto tudi za Hostel Celica

Hostla Celica. Foto: N. Rovan
Foto: Nik Rovan

   

Hostel Celica, ki je v upravljanju Javnega zavoda Ljubljanski grad, je bil za obiskovalce odprt skozi celo leto. Od aprila naprej so beležili 80-odstotno zasedenost ležišč, v glavnih treh poletnih mesecih pa že 95- odstotno. Največ gostov je bilo iz Velike Britanije, Nemčije, Italije, znova pa tudi iz Združenih držav Amerike.

V Hostlu Celica so skozi celo leto izvedli 81 programskih dogodkov s področij glasbe, likovne umetnosti ter izobraževalnih in družabnih programov. Glasbene dogodke so izvajali v koprodukciji s KUD Sestava ter v lastni produkciji v okviru poletnih koncertov cikla Celica špila, s čimer bodo nadaljevali tudi letos in za kar bo še posebej dobrodošla novost – nadstrešek nad letnim vrtom hostla.

Hostel Celica bo letos obeležil 20. obletnico uradnega odprtja, ki je bilo 30. maja leta 2003; prvi gostje so v njem prenočili v juliju 2003; 1. julija 2018 pa je prenovljeni hostel znova odprl svoja vrata pod upravljanjem Javnega zavoda Ljubljanski grad.

Javni zavod Ljubljanski grad v letu 2023

Program izvajanja javne službe za 2023 bo zajemal vsa umetniška področja; na likovno-galerijskem programu velja izpostaviti osrednjo poletno razstavo mednarodno priznanega fotografa Jadrana Laziča in pregledno likovno razstavo Kamile Volčanšek ; na glasbenem programu festival Godibodi in nadaljevanje rednih petkovih glasbenih večerov v Jazz Clubu Ljubljanski grad; na izobraževalnem področju (poleg stalnih vsebin) izdajo novega družinskega vodnika s Friderikom; v okviru festivalskega dogajanja 12. grajske dneve in Grajski december; v okviru uprizoritvenega programa pa novo lutkovno predstavo za otroke v produkciji našega zavoda. Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bo tudi letos zagotovo Film pod zvezdami – letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom).

Na področju izvajanja turistične dejavnosti bodo svoje dejavnosti usmerjali v predstavitve gradu ter njegove ponudbe na tujih trgih. Nadaljevali bodo aktivnosti na področju trajnostnega turizma. Produkt Grajski pobeg je v začetku leta dobil še nemško jezikovno različico, družinsko doživetje Friderik in lov na zaporniško številko pa bo kmalu na voljo tudi v angleškem jeziku. Za namen promocije in utrditve blagovne znamke Ljubljanski grad so lani posneli nov video, ki ga bodo letos – skupaj z novo korpo podobo in sloganom En grad, mnogo doživetij – uporabljali v sklopu različnih oglaševalskih akcij.
Liniji Friderikov izdelkov v grajski trgovini se pridružuje tudi nova linija grajskih daril, ki je nastala na podlagi očarljive ilustracije Ljubljanskega gradu in odseva prepoznavno podobo mestnega simbola.

Na področju investicijskega vzdrževanja bodo v začetku leta končali obnovo strehe nad poročnima dvoranama. Zaradi dotrajanosti spomladi sledi obnova stopnišča v Erazmovem stolpu. Na tirni vzpenjači pa bodo v tem letu opravili pripravljalna dela za redni ciklični pregled, ki ga je potrebno v skladu z zakonom izvesti leta 2024.

Predvidoma do konca leta bodo zaključili investicijo obnove Kazemat – večnamenskega prostora, ki bo po obnovi skupaj s pomožnimi prostori omogočal izvedbo kulturnih programov in prirejanje drugih dogodkov.

Več podrobnejših informacij najdete tukaj.

Preberite tudi: