sreda, 27. 2. 2008

Odločbe o znižanem plačilu za vrtce za leto 2008

Število otrok v vrtcih na območju MOL: 11.269 (uradni podatki, stanje 31.12.2007)
• otroci s stalnim prebivališčem v MOL: 9.417
• otroci s stalnim prebivališčem izven MOL: 1.852


Število izdanih odločb o znižanem plačilu za vrtec za leto 2008: 8.848, od tega je v vrtcih v MOL 8.701 otrok in v vrtcih izven MOL 147 otrok.


Za 569 otrok ugotovitveni postopek pri določitvi plačila še traja, ocenjujemo, da bo večina staršev prejela odločbo v tednu ali dveh, odločba še ni izdana, ker še vedno nismo prejeli odločbe DURS o dohodnini, preverjamo statuse brezposelnih oseb, statuse enoroditeljskih družin, starši še niso posredovali dokumentov, ki so podlaga za dodatno znižanje in niso v javnih evidencah (npr. kreditne pogodbe, notarski zapisi, itd).


Povprečni plačilni razred: med 3. in 4. razredom (kot že dolgoletno povprečje, po pravilniku bi starši letos plačali 35,7 % cene programa, vendar zaradi učinkov sklepa MOL – dodatno znižanje za 22 - 15%, rezervacija, poletni izpisi - starši plačajo v povprečju cca 23-24% cene).


Razporeditev otrok iz MOL v plačilne razrede glede na dohodek in premoženje družine po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih za leto 2008.
 

Prosta mesta v vrtcih

 
Prvo starostno obdobje: ni prostih mest, izjemoma se pojavijo ob izpisih otrok (bolezen, preselitev, itd.)
Drugo starostno obdobje: 288
Prosta mesta morajo vrtci po Pravilniku o sprejemu otrok objavljati na svoji spletni strani, bližnjica na spletne strani vseh vrtcev je na portali MOL:
http://solstvo.gis.ljubljana.si/.