sreda, 18. 3. 2020

Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni, spadajo v črn zabojnik

Odpadke oseb, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom v domači oskrbi, odlagamo v plastično vrečo za odpadke, to pa tesno zavežemo.

To vrečo nato namestimo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežemo ter jo ločeno hranimo vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zabojnik za mešane komunalne odpadke (črn zabojnik).
Enako kot z osebnimi odpadki (npr. uporabljenimi robčki) ravnamo tudi z odpadki od čiščenja prostorov.

Robčkov, papirnatih brisač in izdelkov za enkratno uporabo, ki so jih uporabljale osebe, ki kažejo znake bolezni COVID-19, ne smemo odlagati v zabojnike, namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov, na primer zabojnike za biološke odpadke ali embalažo.

Druge gospodinjske odpadke odložite kot običajno. Po vsakem ravnanju z odpadki in čiščenju si temeljito umijte roke z milom ter vodo.

Priporočila so objavljena na spletni strani NIJZ.

Preberite tudi: