četrtek, 16. 7. 2009

Odprli novo cesto med Opekarsko in Barjansko

Župan Zoran Janković je v četrtek, 16. julija, slovesno odprl novo povezovalno cesto Mivka med Opekarsko in Barjansko cesto.

Trak so simbolično prerezali v.d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Pavel Klavs, direktorica Službe za razvojne projekte in investicije MOL Darja Lesjak, vodja Odseka za investicije Službe za razvojne projekte in investicije MOL Nevenka Brumen in župan Zoran Janković.

Cesta Mivka v dolžini 360 metrov je sestavni del notranjega mestnega obroča. Ob prenovi je bila na novo urejena komunalna infrastruktura (primarni vodovod, elektro-kabelska in- meteorna kanalizacija, javna razsvetljava) ter obojestranski hodniki za pešce s kolesarsko stezo in vzdolžnim drevoredom japonske češnje. Ob cesti so postavljene tudi ograje, ki so oblikovane po zahtevah urejevalca, arhitekta in v soglasju z lastniki zemljišč.

Skupna vrednost opravljenih del znaša okvirno 1.100.000,00 evrov.