petek, 27. 5. 2022

Odprli smo pet prenovljenih osnovnih šol

V četrtek, 26. maja, smo odprli pet prenovljenih osnovnih šol: OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana, OŠ Zalog in OŠ Kolezija.

V Ljubljani ves čas izvajamo številne projekte, s katerimi izboljšujemo kakovost življenja naših meščank in meščanov. Med njimi so tudi prenove šol, s čimer zagotavljamo kakovostno šolsko okolje za učenke in učence ter sodelavke in sodelavce na ljubljanskih osnovnih šolah.

OŠ Šmartno pod Šmarno goro

20220526 ogled prenovljene OS Smartno nrovan 006

Celostno smo obnovili šolsko športno igrišče in uredili območje za odpadke.  Projekt je bil zaključen novembra 2021.

Vrednost investicije: 767.919 EUR brez DDV.

OŠ Riharda Jakopiča

20220526 ogled prenovljene OS Rihard Jakopic nrovan 008

Prenova je potekala v dveh fazah. Prva je obsegala rušitev obstoječih objektov in izgradnjo novega prizidka, druga pa celovito obnovo Navinškovega objekta.
V prvi fazi smo porušili obstoječe prizidane dele šole (prizidek z malo telovadnico, vezni hodnik in veliko telovadnico) ter zgradili nov prizidek, s katerim smo pridobili večjo telovadnico in dodatne prostore za športne dejavnosti, nove specialne učilnice (za tehniko, gospodinjstvo, informatiko) ter novo zunanjo ureditev šolskega dvorišča. Neto površina novega prizidka je 2.107,10 m2.
V drugi fazi smo izvedli konstrukcijsko, energetsko in požarno sanacijo osnovnega objekta, delno smo reorganizirali in prenovili prostore. S to investicijo smo omogočili delovanje šolskega kompleksa kot enovite in zaključene celote, ki se povezuje z okolico.

Uporabno dovoljenje za prvo fazo smo pridobili 11. 5. 2021, za drugo fazo pa 30. 8. 2021.

Vrednost investicije: 7.563.904 EUR brez DDV, od tega:
EKO SKLAD: 497.448 EUR brez DDV (I. faza);
MIZŠ: 1.335.194 brez DDV (II. faza);
EOL3: 705.886 EUR brez DDV (II. faza).

OŠ Martina Krpana

20220526 ogled prenovljene OS Martin Krpan nrovan 020

Prenova je potekala v dveh fazah: prva faza je obsegala odstranitev obstoječega prizidka in izgradnjo novega z 11 učilnicami, garderobami, sanitarijami, evakuacijskim stopniščem in dvigalom ter ureditev novega otroškega igrišča. V drugi fazi smo izvedli statično sanacijo in izboljšali požarno varnost, obnovili smo malo telovadnico z garderobami in servisnimi prostori, šolske hodnike, tribune v večnamenskem šolskem prostoru, prenovili smo nekatere učilnice in knjižnico, uredili šolsko dvorišče, jedilnico in rekonstruirali zunanji vhod.

Uporabno dovoljenje za prvo fazo smo pridobili 3. 5. 2021, za drugo pa 7. 1. 2022.

Vrednost investicije: 6.365.956 EUR brez DDV, od tega:

EKO SKLAD 332.159 EUR brez DDV (I. faza),

EOL3 1.083.373 EUR brez DDV (II. faza).

OŠ Zalog

20220526 ogled prenovljene OS Zalog nrovan 2

Šolo smo celovito prenovili, pri čemer smo poskrbeli tudi za statično in požarno varnost. Prenovili smo kuhinjo, uredili knjižnico in razširili malo telovadnico.
Vrednost investicije: 5.067.185 brez DDV, od tega:

EKO SKLAD: 150.350 EUR brez DDV (I. faza),

EOL3: 978.953 EUR brez DDV (II. faza).


OŠ Kolezija

20220526 ogled prenovljene OS Kolezija nrovan 37

Objekt na Splitski ulici smo celostno prenovili s statično, požarno in energetsko sanacijo ter z nadomestno gradnjo uredili likovni atelje, kabinete, knjižnico in garderobe; v teku sta še prenova in širitev telovadnice.

Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 2. 11. 2021.

Vrednost investicije: 7.256.172 EUR brez DDV, od tega:
EOL3: 1.248.436 EUR brez DDV.

 

Preberite tudi: