petek, 8. 2. 2019

Odprli smo prenovljen mladinski center Mladi zmaji Črnuče

Na predvečer kulturnega praznika smo odprli mladinski center Mladi zmaji Črnuče, s katerim smo mladim zagotovili sodoben prostor, ki omogoča izvajanje novih programov.

Mladi zmaji Crnuce
Mladinski center Mladi zmaji Črnuče sta odprla župan Zoran Janković in direktorica Mladih zmajev Ksenija Perko

Prenovo mladinskega centra so soustvarjali mladi skupaj z arhitekturnim birojem Triiije. Na arhitekturnih delavnicah so raziskovali materiale in opremo, potrebno za prenovo centra. Izhodišče kreativne zasnove je bil proces, skozi katerega se je oblikovala sama izkušnja in podoba centra skupaj z mladimi uporabniki. Arhitekturni biro se je začasno preselil v center, na ta način so mladi preko skupnih delavnic spoznali delo arhitektov, oni pa so lahko spoznali njih.

Mladi zmaji Crnuce

Velika dodana vrednost črnuškega centra je poudarek na kakovostnem glasbenem programu za mlade, saj bodo mladi glasbeniki v prenovljenih prostorih poleg ustvarjanja lahko pripravljali tudi manjše glasbene prireditve in še intenzivnejše programe v povezavi s skupnostjo.

prenovljeni prostori

Mladi zmaji Crnuce

Mladi zmaji Crnuce

Delovanje centra želimo v prihodnje nadgraditi z novim programom Mladinski kulturni center, ki bo namenjen glasbenim, gledališkim, uprizoritvenim in drugim aktivnostim mladih, stari 15 let in več.

Mladi zmaji skrbijo za mlade v Ljubljani

Mladinski center bo vodil javni zavod Mladi zmaji, ki načrtno razvija v mrežo prostorov, v katerih lahko mladi kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z različnih področij bodisi samostojno glede na lastne interese.

Mladi zmaji

Cilj Mladih zmajev je mladim in njihovim družinam iz območja Mestne občine Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.

Poleg mladinskega centra Črnuče pod okrilje Mladih zmajev sodijo še četrtni mladinski centri Bežigrad, Šiška in Zalog.