četrtek, 25. 10. 2018

Odprli smo prenovljeno in razširjeno pokopališče Sostro

Danes smo odprli prenovljeno in razširjeno pokopališče Sostro, na katerem smo zagotovili več kot 700 novih pokopnih mest.

Območje pokopališča smo razširili v smeri proti vzhodu. Zgradili smo nov poslovilni objekt z vežico, čajno kuhinjo, sanitarijami in prostori za upravljavca pokopališča, uredili smo poslovilno ploščad ter pripadajočo komunalno ureditev.

pokopalisce

Na pokopališču smo uredili park z več kot 80 novimi drevesi, zagotovili prostor za več kot 700 novih pokopnih mest (za klasični in talni žarni pokop ter kolumbarij) ter parkovno površino za pokop z raztrosom.

pokopalisce

Nov del pokopališča smo povezali s starim delom, ob novem glavnem vhodu pa smo uredili še parkirišče z 32 parkirnimi mesti.