sreda, 30. 10. 2019

Odprli smo razširjeno pokopališče Polje

Včeraj, 29. oktobra 2019, smo odprli razširjeno pokopališče Polje. V sklopu širitve smo zgradili nov poslovilni objekt, ploščad, uredili park in z novimi površinami za klasični in talni žarni pokop, kolumbarijem ter prostorom za raztros pepela zagotovili 1560 novih pokopnih mest.

Pokopališče Polje smo razširili, saj so bile prostorske možnosti za pokope v celoti zapolnjene. Na pokopališču smo tako uredili prostor za 300 klasičnih grobov in 960 žarnih grobov, ob pokopališkem zidu pa se nahaja osem kolumbarijev s skupno 192 žarnimi nišami. V osrednjem delu pokopališča je dvignjen prostor za raztros pepela, ob pokopališkem zidu pa spominski zid s 108 spominskimi ploščicami.

7 Grobna polja in pogled na kolumbarij2
Grobno polje in pogled na kolumbarij, foto: arhiv MOL

6 Grobna polja in pogled na kolumbarij 3
Grobno polje in pogled na kolumbarij, foto: arhiv MOL

20191028 072856
Foto: arhiv MOL

Na južnem delu območja smo zgradili poslovilni objekt (320 m2) z nadstrešnico (215 m2), ki v osrednjem delu obsega dve mrliški vežici in dva prostora za svojce. Dostop do mrliških vežic je preko pokritega dostopa, ki vodi do nadstrešnice in naprej na pokopališče. Zahodni del objekta je namenjen prostorom upravljavca, v vzhodnem delu pa bo urejena cvetličarna.

191029 otvoritev razsirjenega pokopalisca Polje nrovan 002
Vhod v poslovilni objekt in parkirišče, foto: Nik Rovan


Pred poslovilnim objektom je parkirišče s 46 parkirnimi mesti.

Projektant širitve pokopališča Polje je MISEL d.o.o. Iztok Čančula, izvajalec pa VG5 d.o.o. Ivan Cehte, Petar Jefimić.

Vrednost investicije je 2.870.000,00 € brez DDV.

Zgodovina pokopališča

Sedanje pokopališče v Polju je bilo odprto konec leta 1887. O tem priča tudi letnica na kamnitih stebrih pri glavnem vhodu. Na enem stebru je 18, na drugem 87. Po pridobljenih podatkih, je bil prvi pokop na tem pokopališču opravljen 19. decembra 1887. Pokopavali so po vrstah, od začetka pokopališča proti kapeli. Pred drugo svetovno vojno je pokopališče segalo do kapele, kasneje so ga razširili proti severu, tako, da je bila kapela na sredini pokopališča.
Podjetje ŽALE, d.o.o. je pokopališče Polje prejelo v upravljanje leta 1969. Danes se na starem delu pokopališča nahaja 1.683 grobov.
Leta 1931 je pokopališče v Polju veljalo za enega najlepših podeželskih pokopališč.  

Preberite tudi: