četrtek, 28. 3. 2019

Odprte hiše Slovenije izpostavljajo tudi dobre arhitekturne prakse v Ljubljani

V sklopu festivala Odprte hiše Slovenije, ki bo med 5. in 7. aprilom 2019 najširši javnosti ponudil brezplačne oglede odlične arhitekture in prostorskih ureditev, bomo predstavili tudi nekatere projekte Mestne občine Ljubljana.

Festival Odprte hiše Slovenije ljudem omogoča, da vstopijo v stavbe, v katere običajno ne vstopijo, da pridobijo izkušnjo v izbrani arhitekturi ter dobijo kontakte tistih, ki stavbe načrtujejo, gradijo, opremljajo in vzdržujejo. Hkrati je namenjen tudi promociji, osebnemu in poslovnemu mreženju projektantov, proizvajalcev in dobaviteljev v gradbeništvu in vsem, ki so povezani z nepremičninami.

Vabimo vas na vodene oglede naslednjih projektov:

  • Sobota, 6. april, ob 10. uri: poslovno-stanovanjski kompleks Polje IV

Polje III
Stanovanjska soseska Polje III

V bližini stanovanjskih sosesk Polje I in Polje II ter nasproti stanovanjske soseske Polje III urejamo stanovanjsko poslovni kompleks Polje IV, s katerim dopolnjujemo fond neprofitnih najemnih stanovanj. Objekt je v fazi zaključnih del, zato bo na vodenem ogledu mogoče videti prostore pred vselitvijo stanovalcev.

  • Sobota, 6. april, ob 10. uri: nov prizidek OŠ Milana Šuštaršiča

OS Milana Sustersica

Nov, sodoben prizidek je sodobno arhitekturno zasnovan ter zgrajen v okviru aktivnosti Ljubljana, pametno mesto. Narejen je iz lesa ter je energetsko učinkovit. Z obeh strani je obdan z atrijema (notranji je zelen), na ravnem delu strehe nad avlo pa smo uredili tudi zeleno streho.

  • Sobota, 6. april, ob 11. uri: nov vrtec Pedenjcarstvo

vrtec pedenjcarstvo

Vrtec Pedenjcarstvo smo zasnovali in zgradili na osnovi trajnostnih načel, ki jih upoštevamo pri vsakem projektu v Ljubljani. Energetsko varčen vrtec je grajen iz lesa, z odprtim atrijem in zeleno streho, s svojimi pametnimi rešitvami pa sodi v sklop Ljubljana, pametno mesto, v katerem z mislijo na okolje in prihodnje generacije omogočamo visoko kakovost življenja meščank in meščanov. Vrtec prvi v Sloveniji ponuja tudi specializirani program za otroke z avtizmom v javni mreži vrtcev.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je vrtec nagradila z zlatim svinčnikom za odlično izvedbo.

  • Sobota, 6. april, ob 14.uri: prenova Gosposvetske ceste

Gosposvetska cesta

Gosposvetska cesta je pomembna mestna vpadnica. Njena prenova je del obsežnega projekta preureditve mestnega središča in sledi trajnostni politiki mobilnosti.
Cesto smo lani celovito prenovili, vključno z zamenjavo vodovoda, kanalizacije, plinovoda, vročevoda in javne razsvetljave. Podoba Gosposvetske ceste sledi videzu Slovenske ceste, več prostora je namenjenega pešcem in kolesarjem. Ob njej in ob Dalmatinovi ulici smo zasadili drevored, ki ga sestavlja 80 dreves. Na vseh pomembnih točkah (križiščih, prehodih, avtobusnih postajališčih) smo uredili taktilne oznake za slepe, ob cesti pa bomo namestili tudi 80 stojal za kolesa. Mimoidoči si lahko odpočijejo tudi na novi klopi tipa »Ljubljana« ter občudujejo monolitno bronasto spominsko obeležje Martinu Lutru pred evangeličansko cerkvijo.

  • Nedelja, 7. april, ob 10. uri: energetsko prenovljeno Kopališče Tivoli

kopalisce Tivoli

Energetsko prenovo kopališča smo izvedli v okviru javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol in Resalta. Obsegala je dela na ovoju stavbe, zamenjavo fasade, kovinske konstrukcije in steklenih delov ter zamenjavo vseh klimatov, toplotne postaje in razsvetljave.

  • Nedelja, 7. april, ob 11. uri: prenovljena Švicarija

Svicarija

V osrčju parka Tivoli smo nekdanji hotel Švicarija preuredili v sodoben umetniški center, prostor ustvarjanja številnih umetnikov. S tem smo povečali število umetniških ateljejev in zagotovili pogoje za delovanje perspektivnih ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti.

  • Nedelja, 7. april, ob 13. uri: prenovljen Četrtni mladinski center Črnuče

Mladi zmaji Crnuce

Prenovo mladinskega centra so soustvarjali mladi skupaj z arhitekturnim birojem Triiije. Na arhitekturnih delavnicah so raziskovali materiale in opremo, potrebno za prenovo centra. Izhodišče kreativne zasnove je bil proces, skozi katerega se je oblikovala sama izkušnja in podoba centra skupaj z mladimi uporabniki. Arhitekturni biro se je začasno preselil v center, na ta način so mladi preko skupnih delavnic spoznali delo arhitektov, oni pa so lahko spoznali njih.

Na vodene oglede se lahko prijavite tukaj

Preberite še: