četrtek, 5. 7. 2018

Odstranitev drevesa v Foersterjevem vrtu

Predvidoma jutri, 6. julija 2018, bomo v Foersterjevem vrtu med Aškerčevo in Rimsko cesto zaradi zagotavljanja varnosti mimoidočih odstranili bukev, ki je v slabem stanju.

Strokovni arboristični pregled je pokazal, da ima drevo velik delež odmrle skorje na deblu (več kot polovica oboda spodnjega dela), prisotnost več vrst gliv razkrojevalk, suhih vrhov in presvetljeno krošnjo. Vse našteto kaže na to, da se drevesu izteka življenjska doba in je nevarno za okolico, zato ga moramo odstraniti. Jeseni bomo tam zasadili novo drevo.

Za odstranitev drevesa smo pridobili strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

Podrobnosti o skrbi za mesto drevje najdete tukaj.