petek, 5. 7. 2019

Odstranjevali smo invazivno deljenolistno rudbekijo

V Naravnem rezervatu Mali Rožnik smo skupaj s KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Društvom zelenih nadzornikov odstranjevali invazivno tujerodno rastlino – deljenolistnato rudbekijo.

Pri akciji sta se ekipi Mestne občine Ljubljana, Službi Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pridružila tudi dva lastnika gozda na območju rezervata ter predstavniki Društva zelenih nadzornikov Ljubljane

Lokacije nahajališč so v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib zabeležili ob junijskih terenskih ogledih naravnega rezervata.

20190703 085406
Akcijo odstranjevanja rudbekije bomo v mesecu juliju še enkrat ponovili. Vabimo vas, da se nam pridružite. Točen datum akcije bomo objavili nekaj dni pred načrtovano izvedbo. Foto: Sonja Fojkar

Rastline smo izruvali, ne cvetoče dele rastlin smo ločili od korenin. Oboje smo odpeljali v zbirni center JP VOKA SNAGA na Povšetovi ulici – zelene dele rastlin smo oddali v zabojnik za zeleni odrez, podzemne dele v zabojnik za sežig invazivnih tujerodnih vrst.

O invazivni rastlini in njenem odstranjevanju 

Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) je meter do dva metra in pol visoka zelnata trajnica, ki zlatorumeno cveti od julija do oktobra. Rudbekijo se je sadilo kot okrasno rastlino v vrtovih, od tam pa se je razširila v naravo – pogosto na poplavna območja rek ter gozdne robove. 

Razmnožuje se vegetativno s koreninami ter spolno s semeni. Zato je odstranjevanje najbolj učinkovito še pred cvetenjem. Mlade rastline izrujemo s čim večjim delom korenine. Pri večjih sestojih je treba aktivnost izvajati več let zapored, da se izčrpa tudi semenska banka v tleh. 

 

Preberite tudi: