petek, 9. 11. 2018

Odstranjevanje dreves na Čufarjevi ulici

Na Čufarjevi ulici, na odseku med Resljevo in Kotnikovo, zaradi razkrojev v deblih in krošnjah ter prisotnosti gliv odstranjujemo okrasne ringloje (Prunus cerasifera 'Atropurpurea').

Drevesa odstranjujemo zato, ker predstavljajo nevarnost za mimoidoče, vsa odstranjena drevesa bomo nadomestili z novimi.

drevo6

Mestna drevesa so dragocena, saj proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo zrak, naravno razrasla so lepa in z vsemi pozitivnimi vlogami povečujejo kakovost bivanja. Zato se v Mestni občini Ljubljana, kjer v sklopu rednega vzdrževanja skrbimo za 56.500 mestnih dreves, trudimo, da bi ohranili vsako drevo, tista, ki jih moramo odstraniti, pa nadomeščamo z novimi. Doslej smo zasadili že več kot 40.000 dreves.