četrtek, 12. 4. 2007

Odstranjevanje nezakonito postavljenih tabel za oglaševanje in obveščanje se nadaljuje

V akciji odstranjevanja nezakonito postavljenih tabel za obveščanje in oglaševanje, ki stojijo na javnih površinah ob občinskih cestah, je KPL d.d. doslej odstranil približno 100 tabel ob Peruzzijevi in Tržaški cesti ter ob delu Ceste v Mestni Log.

KPL z odstranjevanjem nezakonito postavljenih tabel nadaljuje ob Cesti v Mestni Log ter ob Šmartinski in Letališki cesti.

Odstranjene table se zbirajo na sedežu podjetja KPL d.d., kjer jih lastnikom lahko izročijo po plačilu kazni in stroškov odstranitve (odločbo izda Inšpektorat MOL).

KPL d.d. kot koncesionar za vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana omenjene objekte odstranjuje po naročilu Oddelka za gospodarske javne službe in promet. Odstranjevanje poteka na podlagi 111. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), 68. člena Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB4) ter 53. člena Odloka o občinskih cestah.

Služba za odnose z javnostmi MOL