sreda, 10. 3. 2021

Odziv MOL na poziv podpisnikov in podpisnic apela glede tovarne Rog; sodišče pritrdilo Mestni občini Ljubljana

Sodišče je 8. marca pritrdilo MOL v sporu z nekdanjimi uporabniki tovarne Rog in zavrnilo izdajo začasne odredbe. MOL: podpisniki peticije pozivajo k nezakonitemu ravnanju občine, kar ostro zavračamo.

Sodišče je 8. marca 2021 zavrnilo zahtevo nekdanjih začasnih uporabnikov tovarne Rog glede izdaje začasne odredbe in zaustavitve del, ki jih na območju nekdanje tovarne Rog izvaja MOL in s tem pritrdilo MOL glede izvajanja posestne pravice. Sodišče je v celoti zavrnilo trditve nekdanjih uporabnikov glede kršenja njihovih posestnih pravic.

Ob tem se odzivamo tudi na peticijo glede tovarne Rog. Na MOL ostro zavračamo pritiske podpisnikov peticije, da naj občina »brez javnega razpisa« - torej nezakonito nekje v središču mesta zagotovi prostore nekdanjim začasnim uporabnikom tovarne Rog. Enakost in transparentnost dostopa do javnih sredstev in javnih prostorov za umetnost, socialo in šport je za MOL zakonska obveznost, zato smo na MOL zgroženi nad tem, da podpisniki peticije tako brezkompromisno teptajo postulate pravne države. S tem ravnajo v posmeh vsem tistim nevladnim organizacijam in posameznikom, ki so preko predpisanih javnih postopkov v uporabo prejeli 408 prostorov v izmeri preko 33.000 m2, ki so v lasti MOL in jih brezplačno namenjamo dejavnostim kulture in sociale.
Naravnost nespodobno je, da sta se pod peticijo podpisala tudi najmanj dva poslanca Državnega zbora, ki zakone sprejema. Če mislita resno, naj predlagata spremembo dotičnega zakona tako, da se bodo prostori lahko oddajali po načelu »všečnosti«.
Če bi bili podpisniki poziva resnično zavzeti za nadaljevanje dejavnosti, ki so jih začasni uporabniki izvajali v Rogu, bi jim to omogočili tudi tako, da bi jim preprosto odstopili svoje prostore v središču mesta, s katerimi nekateri razpolagajo. Kar bi lahko naredili tudi tisti podpisniki, ki imajo v brezplačnem najemu prostore MOL-a. Tega doslej nismo zasledili.
Iskanje pravne podlage za prevzem Roga v posest MOL, ki ga je MOL prevzela praznega, ni tako naporno - za začetek zadostuje vpogled v zemljiško knjigo. Hitro bo postalo jasno, ali je lastnik območja MOL ali morda kateri izmed uporabnikov. Mimogrede, mar ni naravnost v posmeh zdravi pameti, da o pravni podlagi tako vneto govorijo prav nekdanji začasni uporabniki, ki evidentno nimajo nobenega dokumenta, s katerim bi dokazovali lastništvo nad območjem? Mar ni naravnost bizarno, da o »javnem interesu« tako nonšalantno razpravljajo ravno tisti, ki so prostor Roga privatizirali in ga v največjem delu namenjali le ozkemu krogu izbrancev.
Sicer pa Mestna občina Ljubljana vse od prevzema območja nekdanje tovarne Rog v posest dela izvaja brez prestanka. Do zdaj smo tako odpeljali že skoraj 200 ton kosovnih odpadkov. Prejeli smo 84 vlog za prevzem predmetov in opreme, nekaj tudi od istih oseb, uspešno smo rešili 74 vlog, kar pomeni 88 odstotkov.

3. marca je policija prevzela 22 koles starejšega datuma in 4 skiroje iz območja nekdanje tovarne Rog, katerih lastniki se niso javili na zbirnem mestu JP Voka Snaga na Povšetovi ulici. Policija bo prevzeta kolesa obravnavala po "Pravilniku o postopku z najdenimi stvarmi" in o njih tudi obvestila javnost. Ostalih koles iz Roga, ki so bila poškodovana, ter okvire koles, policija ni prevzela, saj so po njihovi oceni brez vrednosti.
Dvorišče nekdanje tovarne Rog je v celoti počiščeno, vsa rušitvena dela so opravljena, ostala so le še odstranitvena dela v bivši galvani, ki so se že začela. Za ta dela je MOL sklenila pogodbo za izvedbo del z izvajalcem Dolinšek in partnerjema Eko-teh in Saubermacher. Razpis za izvajalca prenove stavbe Rog bo MOL objavila v drugem tednu.

Tanja Dodig Sodnik
Vodja kabineta župana

 

Preberite tudi: