torek, 13. 7. 2004

Odziv županje MOL Danice Simšič na odločitev ustavnega sodišča

Županja Mestne občine Ljubljana Danica Simšič je včeraj, 12. julija podala izjavo v zvezi z odločitvijo Ustavnega sodišča RS o gradnji džamije.

Županja je povedala, da je zelo vesela, da je US RS sprejelo odločitev, da referendum o tem vprašanju ni mogoč, se pravi, da bi bil referendum o ustavni pravici versko opredeljive manjšine, to je muslimanske veroizpovedi oz. pripadnike islamske verske skupnosti v Sloveniji v nasprotju z ustavo, ali če citira besede US: "je razpis referenduma nedopusten". Ob tem je županja MOL poudarila še dve dejstvi, in sicer, da je US spoznalo pot, po kateri je v tem primeru šla kot županja, za pravilno, pa čeprav je bila procedura na trenutke zelo zapletena in zelo težko razumljiva, pa vendarle pravilna, in drugič, da se je US na temelju županjine zahteve odločilo odločati z vsebinskega zornega kota in ne zgolj formalističnega. Zatorej je razpis referenduma v neskladju s pravico do svobodnega izpovedovanja vere, saj je džamija tradicionalni prostor za opravljanje verske dejavnosti. Ob koncu je županja poudarila, da je v tem trenutku najbolj pomembno, da Odlok, ki ga je sprejel Mestni svet o možnosti gradnje džamije decembra lani, velja.