četrtek, 20. 9. 2018

Okrogla miza o enakosti spolov

V Mestni hiši v petek, 21. septembra 2018, ob 11. uri organiziramo okroglo mizo ob izidu knjižice ZA enakost spolov v Ljubljani.

Enakost spolov je osnovna vrednota demokratične družbe in pomeni, da imajo vsi, ne glede na spol, zagotovljene enake možnosti in priložnosti za uresničevanje potencialov ter za dosego ciljev na vseh področjih življenja. Kljub temu, da je enakost spolov zakonsko zagotovljena, so v praksi še vedno prisotni spolno pogojeni stereotipi.

Udeleženci okrogle mize bodo govorili o tem, na kakšen način načelo enakosti spolov udejanjamo v Ljubljani.